Akortsuzlaştırma

  1. [isim] Akortsuzlaştırmak işi

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Akortsuzlaştırma kelimesi baş harfi a son harfi a olan bir kelime.Başında a sonunda a olan kelimenin birinci harfi a , ikinci harfi k , üçüncü harfi o , dördüncü harfi r , beşinci harfi t , altıncı harfi s , yedinci harfi u , sekizinci harfi z , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi a , onbirinci harfi ş , onikinci harfi t , onüçüncü harfi ı , ondördüncü harfi r , onbeşinci harfi m , Başı a sonu a olan 16 harfli kelime.