Acayipleşiverme

  1. [isim] Acayipleşivermek işi veya durumu

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Acayipleşiverme kelimesi baş harfi a son harfi e olan bir kelime.Başında a sonunda e olan kelimenin birinci harfi a , ikinci harfi c , üçüncü harfi a , dördüncü harfi y , beşinci harfi i , altıncı harfi p , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi ş , onuncu harfi i , onbirinci harfi v , onikinci harfi e , onüçüncü harfi r , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi e . Başı a sonu e olan 15 harfli kelime.