Başında VERİ olan 19 kelime var. VERİ ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde VERİ olan kelimeler listesine ya da sonu VERİ ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

VERİMSİZLEŞMEK

13 Harfli Kelimeler

VERİMSİZLEŞME

11 Harfli Kelimeler

VERİMSİZLİK, VERİŞTİRMEK

10 Harfli Kelimeler

VERİMLİLİK, VERİŞTİRME

9 Harfli Kelimeler

VERİCİLİK

8 Harfli Kelimeler

VERİLMEK, VERİMKAR, VERİMSİZ

7 Harfli Kelimeler

VERİLİŞ, VERİLME, VERİMLİ, VERİNTİ

6 Harfli Kelimeler

VERİCİ

5 Harfli Kelimeler

VERİM, VERİŞ, VERİT

4 Harfli Kelimeler

VERİ


Kelime bulma makinesi

E R V İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

VERİ

2 Harfli Kelimeler

ER, EV, RE, VE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

VERİMSİZLEŞMEK

 1. [nsz] Verimsiz duruma gelmek

VERİMSİZLEŞME

 1. [isim] Verimsizleşmek işi veya durumu

VERİŞTİRMEK

 1. [-e] Çok fazla söylemek
 2. İyice çıkışmak, ağzına geleni söylemek
  • "Arkadaşına adamakıllı veriştirdi."

VERİMSİZLİK

 1. [isim] Verimsiz olma durumu

VERİMLİLİK

 1. [isim] Verimli olma durumu
 2. Yatırılmış sermayenin, bir kuruluşun veya bir yatırımın gelir sağlayabilme olanağı, rantabilite

VERİŞTİRME

 1. [isim] Veriştirmek işi

VERİCİLİK

 1. [isim] Verici olma durumu

VERİMKAR
...
VERİLMEK

 1. [nsz] Verme işine konu olmak
  • "Geç vakit suarenin verileceği büyük konağa gittik." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Hiç böyle okkalı enayilik ettiğin yoktu. Ne oldu sana? Gene verilmiş sadakan varmış." (Memduh Şevket Esendal)

VERİMSİZ

 1. [sıfat] Verimi olmayan veya az olan, yetersiz
  • "Çok verimsiz bir çalışma."

VERİMLİ

 1. [sıfat] Verimi iyi ve bol olan, bitek, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir
  • "Verimli toprak."
 2. Kendisinden beklenen sonucu veren, semereli
  • "Eğer bu beğeniş ve güven gerçek bilgi ve ihtisasa dayansaydı şüphesiz daha sağlam, daha verimli olurdu." (Refik Halit Karay)
 3. Çok yazan, velut
  • "Sonra, sahiden verimli bir de kalemi var!" (Yusuf Ziya Ortaç)

VERİLME

 1. [isim] Verilmek işi

VERİNTİ

 1. [isim] Bir dilden başka bir dile verilen söz

VERİLİŞ

 1. [isim] Verilme işi veya biçimi

VERİCİ

 1. [isim] Veren, verme yanlısı kimse
  • "Cahilden kral olur ama tarihe vesika verici olmaz." (Aka Gündüz)
 2. Çıkar gözetmeksizin her türlü yardımı yapan, esirgemeyen kimse
 3. Elektromanyetik dalgalar yardımıyla işaret, ses ve görüntü iletmeye yarayan cihazların genel adı
  • "Anten olursa verici istasyonları da kurulabilir." (Falih Rıfkı Atay)
 4. Başkasına aktarılmak üzere kan, doku veya organ veren kimse, donör

VERİŞ

 1. [isim] Verme işi veya biçimi
 2. Alışveriş

VERİM

 1. [isim] Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman
  • "İşçilerin verimi. Makinenin verimi. Ağacın verimi."
  • "Siyasi amaçlı ... işi yavaşlatma, verim düşürme ve diğer direnişler yapılamaz" (Anayasa)
 2. Ortaya çıkan, istenilen, beklenilen sonuç, semere
  • "Yeni çıkan kitaplar, özellikle yerli yazarların verimleri öne geçiyor hep." (Selim İleri)

VERİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Toplardamar

VERİ

 1. [isim] Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done
  • "İstatistik veriler."
 2. Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler
  • "Bir romanın verileri."
 3. Bilgi, data
 4. Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey
 5. Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü