Sonunda UT olan 5 harfli 45 kelime var. UT ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde UT olan kelimeler listesine ya da başında UT olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

T U Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

TU, UT

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

LOBUT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kalın, kısa ve düzgün sopa
  • "Yaradana sığınıp Osmanlı tokadını çarptık mı adamı lobut yemişe çeviren biz değil miydik?" (Atilla İlhan)
 2. Kol gücünü geliştirmek için kullanılan, gürgenden jimnastik aracı

ÇAPUT

 1. [isim] Eskimiş bez parçası, paçavra
 2. Bez

YAHUT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [bağlaç] Veya, ya da
  • "Artık bunları rüyanızda yahut romanlarda görebilirsiniz." (Ömer Seyfettin)
 2. Bir düşünceden cayıldığında "daha doğrusu, iyisi" anlamlarında kullanılan bir söz

MAHUT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bilinen, adı geçen, sözü geçen
  • "Kümbetin duvarı içinden mahut kutuyu çıkaran bendim." (Refik Halit Karay)

MAMUT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Filgillerden, dördüncü zamanda Avrupa ve Asya'da yaşamış olan, şimdi ancak fosili bulunan iri, kıllı bir hayvan (Elephas primigenius)

KOMUT

 1. [isim] Askerlere, izcilere, öğrencilere beden eğitimi çalışmalarında veya bir tören sırasında bir durumdan başka bir duruma geçmeleri için verilen buyruk, emir

SAMUT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Susan, suskun

NUKUT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Paralar

HUTUT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çizgiler
  • "Köy evlerinin kızıl loşluğundan gece karanlığına geçerken keskin hututu eriyordu." (Halide Edip Adıvar)

SÜCUT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Secdeye varma, secde etme

HASUT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Kıskanç
  • "Bu hasutların dedikodularına inanmak caiz mi?" (Peyami Safa)

SUKUT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Düşme
  • "Bu davanın sukutunu talep ederim." (Sait Faik Abasıyanık)

ARMUT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Gülgillerden, çiçekleri beyaz, yurdumuzun her yerinde yetişen bir ağaç (Pirus communis)
  • "Ankara armudu. Hacı Hamza armudu."
 2. Bu ağacın tatlı ve sulu, yumuşak, ufak çekirdekli meyvesi
 3. [sıfat] Çok bön, çok aptal

TABUT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ölünün içine konulduğu sandık biçiminde araç, sal
  • "Eskiden tabutlar arkasında para ile tutulmuş ağlayıcılar giderdi." (Falih Rıfkı Atay)
 2. İçine yumurta konan uzun sandık

AKDUT

 1. [isim] Beyaz renkte olan dut

LAZUT

 1. [isim] Mısır

VÜRUT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Geliş, gelme
  • "Ben onun yatağa bu suretle vüruduna hayret ederken o, gözlüklerini çıkarıp yanındaki masanın üstüne koydu." (Memduh Şevket Esendal)

BULUT

 1. [isim] Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığın
  • "Mavi maviydi gökyüzü / Bulutlar beyaz beyazdı / Boşluğu ve üzüntüsü / İçinde ne garip bir yazdı." (Ahmet Hamdi Tanpınar)
  • "Biraz gariptir ki buluttan nem kapan o zamanki sansür bu cinayetler ve tesadüflerden ahkâm çıkararak hafiyelik etmezdi." (Abdülhak Şinasi Hisar)
  • "İhtiyatlı ol, bunlar tilkidir, rüzgârdan nem kapar; elden kaçırmayalım." (Atilla İlhan)
 2. Herhangi bir şeyden oluşan yoğun yığın
  • "Zehirli bir çekirge bulutu gibi oraya üşüşen Avrupalılar..." (Ömer Seyfettin)
 3. Keder, endişe
  • "Gazinin şen çehresi üstünden ciddi bir düşüncenin bulutu geçer gibi oldu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

KURUT

 1. [isim] Kurutulmuş süt ürünü
  • "Yoğurt kurutu. Kaymak kurutu."

HAVUT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Deve semeri

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü