Ulusallaştırmak

  1. [-i] Ulusal bir nitelik vermek, millîleştirmek

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Ulusallaştırmak kelimesi baş harfi u son harfi k olan bir kelime.Başında u sonunda k olan kelimenin birinci harfi u , ikinci harfi l , üçüncü harfi u , dördüncü harfi s , beşinci harfi a , altıncı harfi l , yedinci harfi l , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi ş , onuncu harfi t , onbirinci harfi ı , onikinci harfi r , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi a , onbeşinci harfi k . Başı u sonu k olan 15 harfli kelime.