Başında O olan 5 harfli 83 kelime var. O harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde O harfi olan kelimeler listesine ya da sonu O harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

OYALI

 1. [sıfat] Kenarına oya yapılmış veya geçirilmiş
  • "Başına kenarları yeşil oyalı mor bir gaz boyaması krep bağlıyordu." (Osman Cemal Kaygılı)

OFSET

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Kalıp izlerini önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye dayanan çift kopyalı baskı yöntemi, düz baskı

OPTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Görme ile ilgili olan
 2. [isim] Fizik biliminin ışık olaylarını inceleyen kolu
 3. [isim] Gözlükçü

OLMAK

 1. [nsz] Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
  • "En şiddetli münakaşa, kumpanyanın ismi için oldu." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Ola ki bir oldubitti yaratmayı kendi çıkarlarına uygun görmüşlerdir." (Salâh Birsel)
  • "Kilisede olup bitenleri, papazın söylediklerini nihayetine kadar anlattı." (Ömer Seyfettin)
  • "Bize oldu olanlar!"
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
  • "Okumak, eczacı olmak bu sayılı inatlarından biri ve ilkidir." (Tarık Buğra)
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
  • "Nihayet ben mal sahibi olacağıma göre rahattım." (Sait Faik Abasıyanık)
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek
 6. Herhangi bir durumda bulunmak
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek
  • "Böyle iş olmaz. Oraya gitmesek de olur."
 8. Yetişmek, olgunlaşmak
  • "Ekinler oldu. Üzümler daha olmadı."
 9. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek
  • "Çay oldu."
 10. Bulunmak
  • "Kız da hemen olduğu yere oturdu." (Memduh Şevket Esendal)
 11. Geçmek, tamamlanmak
  • "İki yıl oldu. Nerede ise üç yıl olacak."
 12. Sürdürmek, yürütmek
  • "İlişkilerimiz dostça olsun istiyorum."
 13. Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak
  • "Partili olmak."
 14. Yaklaşmak, gelip çatmak
  • "Sabah oldu."
 15. Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek
  • "Pırlanta gerdanlığı da tektaş küpesi de zümrüt yüzüğü de kendinin olsun!" (Sermet Muhtar Alus)
 16. Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılan bir söz
  • "Annesi oluyor. Yeğeni olur."
 17. [nsz] Sarhoş olmak
  • "Sen adamakıllı olmuşsun."
 18. [-e] Uymak, tam gelmek
  • "Bu şapka başıma oluyor."
 19. [-den] Yitirmek, elinden kaçırmak
  • "Tembelliği yüzünden işinden oldu."
 20. [-den] Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak
  • "Köyden, kasabadan olmayan, düveni, dirgeni nasıl bilebilir?"
 21. [-e] Bir olayla karşılaşmak, başına kötü bir şey gelmek
  • "Aman, ona bir şey olmasın! Kimseye bir şey olmadı."
 22. [-e] Yol açmak
  • "Bu davranışın ona çok zararı oldu."
 23. Bir ad veya sıfatın belirttiği durumu almak
  • "Su, buz oldu."
 24. [yardımcı fiil] Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb. bildiren fiilleri oluşturur
  • "Artık bize gelmez oldu. Bu işi yapmış olacak. Söyleyecek olursa..."
 25. [yardımcı fiil] Hastalığa yakalanmak, tutulmak
  • "Tifo olmak. Verem olmak."

ORASI

 1. [isim] O yer, ora
  • "Odam orası, dedi, sağ tarafa düşen kapı." (Refik Halit Karay)
 2. O yönü
  • "İşin orası önemli değil."

OZUGA

 1. [isim] Tropikal Afrika ve ormanlık alanlarda yetişen ince dokulu bir ağaç türü (Saccoglottis gabonensis)

ORALI

 1. [sıfat] O yerden olan
  • "Oralı mıdır, değil midir, beni zerre kadar ilgilendirmez." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Hiç oralı olmaz ve hâlinden yakınır." (Salâh Birsel)

ORGAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Canlı bir vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv
  • "Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu." (Necati Cumalı)
 2. Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş
  • "Devlet organları."

OYDAŞ

 1. [sıfat] Aynı düşüncede, aynı inançta olan, düşündeş, fikirdeş
  • "Benimle oydaş olmayan başka gazeteci." (Falih Rıfkı Atay)

ONLUK

 1. [sıfat] On birimden, on parçadan oluşan
 2. On üzerinden tam not alan
  • "Onluk bir öğrenci."
 3. [isim] On para, on kuruş, on lira veya on bin lira değerinde olan para
  • "Bir iki mecidiyenin arasına sıkışmış bir onluğu ararken arkadan bir araba geliyordu." (Memduh Şevket Esendal)

ORLON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yapay dokuma ipliği
 2. [sıfat] Bu iplikle dokunmuş

ORTAK

 1. [isim] Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar
  • "Bırakın ortağıma bir telefon edeyim." (Haldun Taner)
  • "Kadınları hayata ortak olmayan millet öksüzdü, yarı kuvvetini kullanamıyor demekti." (Tarık Buğra)
 2. Kuma
  • "Kendi üstüne bir ortağın getirilmesi Emeti'nin pek ziyade gücüne gitmişti." (Ercüment Ekrem Talu)
 3. [sıfat] Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek
  • "Edebiyata şiirle başlamak, büyük küçük bütün yazarlarda görülen ortak bir yöndür." (Necati Cumalı)

OPERA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseri
  • "Viyana tiyatrolarına, operasına, aktris hayatına, gece eğlencelerine dair bildiklerini, gördüklerini hep anlattı, anlattı." (Peyami Safa)
 2. Bu eseri oynayan sanatçı topluluğu
 3. Böyle eserlerin oynandığı yapı

OJELİ

 1. [sıfat] İçinde oje bulunan
 2. Oje sürülmüş
  • "Ojeli tırnak."

OYNAK

 1. [sıfat] Kımıldayan, yerinde sağlam durmayan, hareketli
  • "Boğaz'ın oynak ve çırpıntılı sularına açıldı mı, korkuya benzer bir ürperti geçirilir." (Samiha Ayverdi)
 2. Hareket, canlılık veren
  • "Zeybek oynak bir müziktir."
 3. Değişken, kararsız
  • "Altın fiyatları oynak."
 4. Davranışları ağırbaşlı olmayan (kadın veya kız)
  • "Bu, otuz yaşlarında çenebaz ve oynak bir duldu." (Reşat Nuri Güntekin)
 5. Bükülüp doğrulmaya elverişli olan (eklem)
  • "Bütün vücudunda, damarlarında, kemiklerinin oynak yerlerinde, etlerinde bir sızı, bir gevşeklik..." (Peyami Safa)

OTLUK

 1. [isim] Otu bol olan yer
 2. Kış için kurutulmuş ot yığını
 3. Ot konulan yer

OTSUL

 1. [sıfat] Otsu

OKUMA

 1. [isim] Okumak işi, kıraat
  • "Okuması vardı, yazması azdı." (Burhan Felek)

OVMAK

 1. Bir şeyin üzerine bastırarak el gezdirmek
  • "Şakaklarını, bileklerini kolonya ile ovdum." (Sermet Muhtar Alus)
 2. Bir yere bir şeyi kuvvetle sürterek temizlemek
  • "Tencereyi ovmak. Tahtaları ovmak."

OLEİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sıvı yağlarda ve margarinlerde bulunan oleik asidin bir esteri

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü