Başında N olan 6 harfli 104 kelime var. N harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde N harfi olan kelimeler listesine ya da sonu N harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

NİHALE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Sofrada kullanılan, tencere, çaydanlık, tava altlığı

NARMAN
...
NEREYE

 1. [zarf] Hangi yere?
  • "Kitabı nereye koydun?"

NEVTON

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Uluslararası birim sisteminde, kütlesi 1 kg olan cisme saniye karede 1 m'lik bir ivme veren güç birimi

NEŞİDE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir toplulukta okunmaya değer şiir
  • "Neşidesini okurken, birdenbire bir açılışı, bir derinleşmesi vardır." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Atasözü gibi kullanılan beyit veya dize

NEYZEN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Ney üfleyici, ney çalan kimse

NARENÇ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Turunç

NİKBİN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] İyimser
  • "Zaten yaradılışı icabı çok nikbin bir gençti." (Hüseyin Cahit Yalçın)

NAMINA

 1. [zarf] Adına, kendisine
  • "Bunlardan bazıları kitapçı tarafından kendi namına saklanmıştır." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Yerine, olarak

NAFAKA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü, geçimlik
 2. Birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere, mahkeme kararıyla bağlanan aylık

NATRON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Hidratlı doğal sodyum karbonat

NEZGEP

 1. [isim] Başa takılan bürgü ve saçları tutmaya yarayan üzerinde eski Türk motifleri bulunan başlık

NEVROZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Genellikle bunalım ve beden görevleri üzerinde yakınmalarla beliren, kişiliğin ve uyumun bütününü etkilemeyen, ruhsal kaynaklı sinir hastalığı, sinirce

NUMARA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam
  • "Kitap sayfasının numarası."
  • "Numara yapıyorum gibi bir şey gelmesin aklınıza." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Ölçü
  • "Ayakkabısının numarasını gizliyor."
 3. Benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı
 4. Öğrenciye verilen not
  • "Ben ki coğrafya derslerinde daima tam numara almış bir zabitim." (Reşat Nuri Güntekin)
 5. Okullarda öğrencileri birbirinden ayırt etmek için her birine verilen sayı
 6. Eğlendirici oyunlardan her biri
  • "Bu numaralar da olmasa yazlık bahçelerin tadı olmayacak." (Burhan Felek)
 7. Hile, düzen, dalavere, yalan
  • "İlkin bütün bunların bir emperyalizm numarası olduğunu söyleyerek kesin bir karşı tavır koydu." (Murathan Mungan)

NAZMEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Şiir olarak

NANSUK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir cins ince, sık dokunmuş patiska
  • "Annesine gelince şu anda nansuk üzerine pembe pamukaki ile fisto yapmakta." (Haldun Taner)

NERELİ

 1. [sıfat] Birinin memleketini sormak için kullanılan bir söz
  • "Siz nerelisiniz?"

NOBRAN

 1. [sıfat] Davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan, nadan
  • "Kadın, seni sevmiş de konuşuyor oğlum, öyle nobran olma." (Sait Faik Abasıyanık)

NETİCE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sonuç

NAVLUN

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Bir yerden başka yere ulaştırmak için gemiye alınan eşyanın bütünü
 2. Taşıyıcı tarafından, gemisinde taşınacak yük için istenen ücret
  • "Kendi kesemden navlun parasını ödeyecektim, nasıl olsa." (Ercüment Ekrem Talu)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü