Sonunda M olan 10 harfli 96 kelime var. M harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde M harfi olan kelimeler listesine ya da başında M harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DUYGULANIM

 1. [isim] Etkilenme, duygulanma
  • "Ona en azından iyi duygulanımlar vermem gerekirken üzüyorum onu." (Erhan Bener)
 2. Duyarlığın harekete geçişi
 3. Bir ruh durumunun dış sebeplerle değişmesi
 4. Tutkudan daha düzenli ancak daha güçsüz olan seçkin bir eğilim
 5. İstenç ve anlıktan ayrı görülen, duygusal tepkiler gösterme durumu

ZEVKİSELİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] En yüksek zevk
  • "Şehrin zevkiselimi mevzubahis olunca bu hususta bir karar vermek hakkı belediye meclisine aittir." (Haldun Taner)

GECİKTİRİM

 1. [isim] İzleyiciye herhangi bir olayın ortaya çıkacağına ilişkin ipuçları vererek onu sürekli bir bekleme, gerginlik, sıkıntı içinde bırakma biçimindeki anlatım

HİSSİSELİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sağduyu
  • "Hissiselimi güçlü bir kız."

KARİYERİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kariyer yapmayı en yüksek amaç olarak gören düşünce sistemi
  • "İdealizmin zamanla kariyerizme dönüşmesi çağımızın en büyük dramlarından biri." (Tomris Uyar)

BİRİKTİRİM

 1. [isim] Biriktirme

SOLİDARİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dayanışmacılık

KONFORMİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Uymacılık

MİLİTARİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir ülkede ordu gücünün aşırı derecede ağır basması
 2. Bütün yurt sorunlarının yalnız ordu gücüyle çözülebileceğini savunan görüş

DARÜLEYTAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yetimlerin barındığı yer
  • "Hizmetçide bir darüleytam kız talebesi güzelliği vardı." (Sait Faik Abasıyanık)

MÜTEHAKKİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Hâkim olan, hükmeden
 2. Zorbalık eden, hükmünü zorla yürüten

DARÜSSELAM
...
PARABELLUM

Kelime Kökeni : Almanca

 1. [isim] Alman ordusunda kullanılan tabanca
  • "Sol koluma değil, parabelluma pek güvenirim." (Tarık Buğra)

FEDERALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Birçok devletin özel yasalara ve bağımsızlığa sahip olarak tek bir devlet durumunda birleşmeleri yöntemi

STRONSİYUM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63, yoğunluğu 2,6 olan, 771 °C'de eriyen, doğada bazı maden filizlerinde bulunan sarı bir element (simgesi Sr)

SÜRREALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Gerçeküstücülük

ADLANDIRIM

 1. [isim] Adlandırma

DEĞİŞTİRİM

 1. [isim] Değiştirme işi

MÜTEBESSİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Gülümseyen, güleç

GEREKSİNİM

 1. [isim] Eksikliği duyulan şey, ihtiyaç

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü