Başında M olan 7 harfli 482 kelime var. M harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde M harfi olan kelimeler listesine ya da sonu M harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MAMAFİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Bununla birlikte, durum böyleyken
  • "... tansiyon tatmin edicidir, mamafih ihtiyatı elden bırakmayacağız." (Atilla İlhan)

MASKARA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Eğlendirici, sevimli, güldürücü, sevimli, soytarı, hoş
  • "Görseniz ne maskara şey!"
  • "Şu kendini bütün memlekete maskara eden münevver züppenin eksik tarafı millî şuurdan başka nedir?" (Orhan Seyfi Orhon)
  • "Hazır yemeğe tamah edip insanların maskarası olmanın âlemi var mı?" (Haldun Taner)
 2. [isim] Karnaval maskesi
  • "Çocuk bir maskara satın aldı."
 3. [isim] Kirpik boyası, rimel
 4. Şerefsiz, onursuz, haysiyetsiz, rezil (kimse)
  • "Bırak şu maskarayı."

MENKIBE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikâye
 2. Olağanüstü olaylarla ilgili anlatı
  • "Kemalettin Bey, bize sağda ve solda, alçak, yüksek nihayetsiz tepelerin harp menkıbelerini anlatıyordu." (Halide Edip Adıvar)

MİNORKA

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Genellikle siyah tüylü, balta veya gül ibikli yumurta tavuğu

MAHALLİ
...
MEŞİHAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Şeyhlik
 2. Şeyhülislamın makamı, şeyhülislamlık

MEZBELE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çöplük
  • "Köyün mezbelesinde, köpek enikleriyle insan yavruları birbirine karışmış, oynaşıyorlar." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Aşağılık ve kötü durum

MİKAMSI

 1. [sıfat] Mikayı andıran, mikaya benzeyen, mika gibi

MUŞTUCU

 1. [isim] Muştu getiren, savacı, müjdeci
  • "Ona göre çocuklar sadece savaşa sürülecek erlerin bir muştucusudur." (Salâh Birsel)

MABEYİN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ara
  • "Meseleyi mabeyninizde halletmelisiniz."
 2. Eski konaklarda harem ile selamlık arasındaki daire
 3. Padişah sarayı
 4. İki kişi arasındaki soğukluk

MERHALE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Derece, basamak, aşama, evre
  • "Bu yolun üstünde Edirne bir konak, hürriyet bir merhaledir." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Varılması istenen noktaya kadar aşılması gereken yerlerin her biri, konak, menzil
 3. Bir yolcunun sekiz saatte gidebileceği mesafe

MUKASSİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Sıkıntılı, sıkıntı verici, bunaltıcı
  • "Meyhane mukassi görünür taşradan amma / Bir başka ferah, başka letafet var içinde." (Nedim)

MUSANNA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Uydurma, düzme
 2. Sanatla yapılmış, bir usta elinden çıkmış, sanatlı
 3. Yapıntılı

MÜEBBET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Sonu olmayan
 2. Yaşadıkça süren, ömür boyunca olan
  • "Müebbet sürgün cezası."

MOĞOLCA
...
MASNUAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sanatla yapılmış şeyler, sanat eserleri
 2. Aslı olmayan şeyler, yapma ve düzme şeyler

MEMECİK

 1. [isim] Deri ve sümük doku üzerinde görülen küçük ve sivri çıkıntı

MALZEME

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gereç
 2. Bir eserin hazırlanmasında yararlanılan bilgi ve kaynakların tamamı

MUKAFFA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Uyaklı

MECCANİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Parasız, bedava

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü