Başında M olan 10 harfli 372 kelime var. M harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde M harfi olan kelimeler listesine ya da sonu M harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MACUNCULUK

 1. [isim] Macun yapma veya satma işi

MERAKLANIŞ

 1. [isim] Meraklanma işi veya biçimi

METROPOLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ortodokslarda patrikten sonra gelen ve bir bölgenin din işlerine başkanlık eden din adamı

MÜTEREDDİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Tereddüt eden, çekingen, kararsız, ikircimli (kimse)

MAHRUMİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yoksunluk

MAFYALAŞMA

 1. [isim] Mafyalaşmak işi veya durumu

MASAJCILIK

 1. [isim] Masajcı olma durumu

MUKADDESAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kutsal sayılan inanç ve davranışlar

MÜTEDEYYİN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Dindar

MORMENEKŞE

 1. [isim] Rengi mora çalan bir tür menekşe

MUTLULANMA

 1. [isim] Mutlulanmak işi

MİZANPAJLI

 1. [sıfat] Mizanpaj yapılan, mizanpajı olan

MARİZLEMEK

 1. [-i] Dövmek, dayak atmak

MEMLEKETÇİ

 1. [isim] Memleketin her bakımdan yükselmesini, gelişmesini isteyen, bu yolda çaba harcayan kimse

METANETSİZ

 1. [sıfat] Dayanıksız

MÜTEBAHHİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Geniş, derin bilgisi olan

MUŞTULAMAK

 1. [-i] Sevinilecek bir iş, olay vb.nin olduğunu birine haber vermek, müjdelemek
  • "Bütün falcılar bize geleceğimizdeki mutluluğu muştularlar." (Melih Cevdet Anday)

MUKABELELİ

 1. [sıfat] Karşılığı olan

MANDACILIK

 1. [isim] Mandacı yanlısı tutum

MUHASEBECİ

 1. [isim] Sayman

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü