Başında HU olan 5 harfli 20 kelime var. HU ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde HU olan kelimeler listesine ya da sonu HU ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

HUTBE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen öğüt

HULUL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gelme, gelip çatma
 2. Girme, sinme
 3. Tanrı ruhunun herhangi bir bedene girdiğine inanma
 4. Geçişme

HUKUK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze
  • "Hukuk daima âdetlerin peşinden gider, önüne geçmez." (Peyami Safa)
 2. Bu yasaları konu alan bilim
  • "Kaldı ki böyle bir hareket, milletlerarası hukuka taban tabana zıttı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 3. Yasaların ceza ile ilgili olmayıp alacak verecek vb. davaları ilgilendiren bölümü
  • "Hukuk davası. Hukuk mahkemesi."
 4. Haklar
  • "Hukukumdan vazgeçmem."
 5. Ahbaplık, dostluk

HUMMA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ateşli hastalık
 2. Sıtma nöbeti
  • "Ateşsiz bir humma her tarafımı yakıyor, soğuk soğuk terliyordum." (Ömer Seyfettin)

HUSYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Er bezi, testis

HUTUT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çizgiler
  • "Köy evlerinin kızıl loşluğundan gece karanlığına geçerken keskin hututu eriyordu." (Halide Edip Adıvar)

HURDA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Eski maden parçası
 2. [sıfat] Parçalanmış, döküntü durumuna gelmiş
 3. [sıfat] İşe yarayamayacak derecede bozulmuş, zarar görmüş

HUDUT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sınır
  • "Bir çiçek dermeden sevgi bağından / Huduttan hududa atılmışım ben." (Faruk Nafiz Çamlıbel)
 2. Uç, son

HUMAR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İçki veya uyku sersemliği

HUMUS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bitkilerin çürümesiyle oluşan koyu renkte organik toprak

HURRA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [ünlem] Genellikle Batılı uluslarda hep bir ağızdan "yaşa" anlamlı destek vermek amacıyla kullanılan bir söz

HURUÇ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çıkma, çıkış
 2. Göç

HUZUR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık, erinç
  • "Bu komşular mahallenin huzurunu kaçırdı."
  • "Bu müzik bana huzur verdi."
 2. Ön, yan, kat, makam, yamaç
  • "Başkanın huzuruna çıkmak."
 3. Bir yerde bulunma
  • "Bu sorunun konuşulması için sizin huzurunuz şarttır."
 4. Padişah katı
  • "Huzura çıkmak."

HURMA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Hurma ağacı
 2. Bu ağacın tatlı meyvesi

HUSUS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Konu, madde
  • "Mallarımın idaresi hususunda kendisinden hiçbir yardım esirgemiyorlar." (Ercüment Ekrem Talu)
 2. Özellik, yön
  • "Şu hususu da gözden uzak tutmamalı."

HUSUL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Olma, oluş, oluşma, meydana gelme

HUMOR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Gülmece
  • "Bunca çatık kaşlılık arasında bilgelik, humor nasıl barınabilir?" (Tomris Uyar)
 2. Alay, dalga geçiş, hafife alma, boş verme
  • "Türkçeyi iyi konuşanlardan biri olduğu kanısındayım. Güngörmüş, sakin, yavaş, düzenli bazen küçük bir humor nüansının bile sındığı bir tınısı var." (Haldun Taner)

HULUS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gönül temizliği
  • "Yağlı ballı huluslar çakıp gidiyorlardı." (Ömer Seyfettin)

HUSUF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ay tutulması

HUYLU

 1. [sıfat] Herhangi bir huyu olan
  • "Oğlum benden daha iyi huylu, daha ciddi olsun." (Refik Halit Karay)
 2. İşkilli, kuşkulu
 3. Ürkek, sinirli (binek hayvanı)
  • "Bu at huyludur."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü