Başında D olan 8 harfli 563 kelime var. D harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde D harfi olan kelimeler listesine ya da sonu D harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DEĞİŞMEK

 1. [nsz] Başka bir biçim veya duruma girmek, tahavvül etmek
  • "Ben gelirken yarım saat içinde hava değişmiş, kara yel kudurmuştu." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Onu kimseye değişmem."
 2. Yerine başka şey veya kimse gelmek
  • "Eskiler arasında duvardaki saatli maarif takvimleri de değişmiş oluyordu." (Necati Cumalı)
 3. Karşılıklı alıp vermek, mübadele etmek
  • "Onunla saatlerimizi değiştik."
 4. [-i] Değiştirmek
  • "Üstümü değiştim."

DAĞLATIŞ

 1. [isim] Dağlatma işi veya biçimi

DEVİMSİZ

 1. [sıfat] Devimi olmayan

DIŞLANMA

 1. [isim] Dışlanmak işi veya durumu

DELİŞMEN

 1. [sıfat] Zıpır
  • "Arabacı yirmi beş yaşlarında delişmen, dili biraz kekeme bir oğlan." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Güçlü, hareketli, sağlam yapılı
  • "Çok heyecanlı, uyanık, sözünü sakınmaz, biraz da delişmen bir insan olduğu için Deli Murat derler." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. Çılgın, hercai
  • "Gönüllerini tutuşturan delişmen duygularını donduran buz gibi bir havayla dönmüşlerdi." (Muzaffer Uyguner)

DİKMELİK

 1. [isim] Fidan dikilen yer, fidanlık
  • "Orman dikmeliği."

DİSKOTEK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Plak, ses bandı koleksiyonu
 2. Çalınan plak, bant vb. eşliğinde dans edilen kulüp, disko

DİŞLENME

 1. [isim] Dişlenmek işi

DAMITMAK

 1. [-i] Gaz ürünler elde etmek için, bazı katı nesneleri ısı yoluyla temel ögelerine ayrıştırmak, imbikten çekmek, taktir etmek
 2. Sıvı karışımlarda, karmaşık, değişken birleşimleri oluşturan ögeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak

DERVİŞÇE

 1. [zarf] Dervişe yakışır biçimde, dervişane

DIZDIZCI

 1. [isim] Dızdızcılık eden kimse
  • "Dızdızcılar yakalandı."

DİTİLMEK

 1. [nsz] Ditme işi yapılmak

DEVAMSIZ

 1. [sıfat] Devam etmeyen, süreksiz
 2. Okuluna düzenli bir biçimde devam etmeyen
 3. Uygunsuz davranışlarda bulunan

DIŞBÜKEY

 1. [sıfat] Yüzeyi tümsek, çıkık ve şişkin olan, tümsekli, muhaddep, konveks
  • "Dışbükey mercek. Dışbükey ayna."

DUVAKSIZ

 1. [sıfat] Duvağı olmayan

DIŞLANIŞ

 1. [isim] Dışlanma işi veya biçimi

DOĞRULUM

 1. [isim] Yönelim

DİSPEÇÇİ

 1. [isim] Dispeç işiyle uğraşan uzman

DÖNÜŞMEK

 1. [-e] Bir biçimden, bir durumdan başka bir biçime veya duruma geçmek, tahavvül etmek
  • "Gülüşü içli bir duyarlığa dönüştü yüzünde." (Necati Cumalı)

DEMİNCEK

 1. [zarf] Çok az önce

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü