Başında D olan 6 harfli 300 kelime var. D harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde D harfi olan kelimeler listesine ya da sonu D harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DEPOCU

 1. [isim] Depoya bakan kimse

DENEME

 1. [isim] Denemek işi, sınama, deneyim, tecrübe
  • "Bunun deneme olduğunu müdürden başka kimseye söylemediği için ilk deneme fabrikayı birbirine kattı." (Haldun Taner)
 2. [sıfat] Son biçimini bulmamış, taslak durumunda olan
 3. Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düz yazı türü
  • "Öykülerimde, denemelerimde beni yazmaya iten yüreğimin taşmasıdır." (Necati Cumalı)

DERNEK

 1. [isim] Toplantı, düğün
  • "Tıpkı bir düğün, dernek, eğlence biter gibi tatlı tatlı oldu." (Osman Cemal Kaygılı)
  • "Dernek kurmak için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin ... yetkili merciye verilmesi yeterlidir." (Anayasa)
 2. Belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluk, cemiyet
  • "Edebiyat Derneğinde şiir dünyamızın eski, yeni, birçok şöhretleriyle tanıştım." (Yusuf Ziya Ortaç)
 3. Pazar veya panayır kurulan gün, deri (II)

DAZKIR

 1. [isim] Ot bitmeyen, tuzlu, kıraç, kurak, yarı bozkır, yarı çöl özelliği gösteren yer

DAHİCE
...
DEVASA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Dev gibi, çok büyük
  • "Kınalı, bir mil uzakta, kocaman hafif ışıklı bir böcek, devasa böcek hâlinde yatıyordu." (Sait Faik Abasıyanık)

DEVRİM

 1. [isim] Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik
 2. İhtilal
  • "Fransız devrimi."
 3. İnkılap
 4. Çevrilme, katlanma, bükülme

DIZLAK

 1. [sıfat] Dazlak

DİZAYN

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Tasarım

DEFİNE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, gömü

DİKLİK

 1. [isim] Dik olma durumu

DAMPER

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Bir şasinin üzerine takılmış, inip kalkan kasası olan, kendinden hareketli, yükü boşaltan düzen

DEĞNEK

 1. [isim] Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa, çomak
  • "Testiyi bir eline, değneğini ötekine alır." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. Değnekle atılan dayak

DOYMAZ

 1. [sıfat] Açgözlü
  • "Hani vatandaşlarımız da güç, ele avuca sığmaz, kanmaz, doymaz insanlar olsa bari!" (Falih Rıfkı Atay)

DOÇENT

Kelime Kökeni : Almanca

 1. [isim] Üniversitelerde profesörden önceki basamakta bulunan öğretim üyesi

DASNİK

Kelime Kökeni : Ermenice

 1. [isim] Pezevenk

DEMLİK

 1. [isim] İçerisinde çay demlenen emzikli kap

DERECE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe
  • "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı." (Ömer Seyfettin)
 2. [edat] Denli, kadar
  • "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti." (Ercüment Ekrem Talu)
 3. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri
  • "Sıcakölçerin dereceleri."
 4. Sıcaklıkölçer
 5. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim
 6. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi
  • "Dik açılar doksan derecedir."
 7. Başarı gösterme

DİLEME

 1. [isim] Dilemek işi

DİRHEM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Okkanın dört yüzde birine eşit olan, 3,207 g'lık eski bir ağırlık ölçüsü
  • "Üstadı, profesörle taban tabana zıt yaradılışlı bir insandı yani dirhemle lakırtı söylüyordu." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Bir tür gümüş para

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü