Başında D olan 6 harfli 300 kelime var. D harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde D harfi olan kelimeler listesine ya da sonu D harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DİREME

 1. [isim] Diremek işi

DURGUN

 1. [sıfat] Sakin
  • "Deniz masmavi, hava durgun, her taraf ılıktı." (Refik Halit Karay)
 2. Neşesiz, keyifsiz, sessiz
  • "Öteki durgun bir Anadolu köylüsü idi." (Falih Rıfkı Atay)
 3. Canlı olmayan, sönük, hareketsiz
  • "Harp hemen tesirini gösterdi. Piyasa durgun." (Ömer Seyfettin)

DAĞLIÇ

 1. [isim] Kıvırcık koç ile Karaman koyununun birleşmesinden doğan melez koyun

DENAET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Alçaklık

DESİSE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Aldatma, oyun, düzen, hile, entrika

DİLDAŞ

 1. [isim] Aynı dili konuşanlardan her biri

DÜSTUR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Genel kural
 2. Yasaları içine alan kitap

DASNİK

Kelime Kökeni : Ermenice

 1. [isim] Pezevenk

DONMAK

 1. [nsz] Sıvı, soğuğun etkisiyle katı duruma gelmek, buz tutmak
 2. Yaşamını yitirmek, soğuktan ölmek
  • "Donmak üzere olan insanların tatlılığını içimde duymaya başladım." (Sait Faik Abasıyanık)
 3. Çok üşümek
 4. Bitki soğuktan zarar görmek, yararlanılmaz duruma gelmek
 5. Kimyasal bir etki ile katılaşmak
  • "Çimento ve alçı çabuk donar."
 6. Eriyik durumda bulunan bir metal katı duruma geçmek
 7. Beklenmedik bir durum karşısında birden hareketsiz kalmak
  • "Salonun içinde kimse kımıldayamadı. Hepsi olduğu yerde dondu. Taş kesildi." (Ömer Seyfettin)
 8. Gelişmemek, yeniliklere açık olmamak
  • "Bütün kafaların donmuş, taşlaşmış olmasını istiyorlar." (Çetin Altan)

DAMSIZ

 1. [sıfat] Damı olmayan
  • "Taş yığınlarının yanında damsız birkaç ev kümesi etrafında bir gölge kırık bir tencereyi kaynatıyor." (Halide Edip Adıvar)

DÖKMEK

 1. [-i] Sıvı veya tane durumunda olan şeyleri bulundukları kaptan başka bir yere boşaltmak
  • "İhtiyar karısı pırıl pırıl kalaylı maşrapa ile ona su dökecek." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Belli bir yere boşaltmak
  • "Sigara tablasını dökmek."
 3. Akıtmak, düşürmek
  • "Annem bunu sezdiği gün, babamın arkasından döktüğü yaşları unutacak kadar bedbaht olur." (Yusuf Ziya Ortaç)
 4. [-e] Saçmak, serpmek
  • "Tavuklara yem döktü."
 5. Salmak, bırakmak
 6. Üstünde bulunan bir şeyi düşürmek
  • "Yapraklarını dökmüş iki söğüt ağacı..." (Sait Faik Abasıyanık)
 7. Teninde kızamık, kızıl, suçiçeği hastalıklarında olduğu gibi kırmızı lekeler çıkmak
 8. Maden, mum eriyiği veya çimento, alçı vb.ni kalıba akıtarak biçim vermek, döküm yapmak
  • "Heykel ilkin çamurdan yapılıyor, sonra kalıbını çıkarıp tunçtan dökecekler." (Haldun Taner)
 9. Sulu hamuru kızgın yağ veya tepsinin içine akıtarak pişirmek
  • "Lokma dökmek. Kadayıf dökmek."
 10. Bir yere çokça bir şey yığmak, taşımak
  • "Sınıra asker dökmek."
 11. [nsz] Çok söylemek
  • "Dil dökmek."
 12. Bir şeyi yok etmek için atmak
  • "Satılmayan hamsileri denize döktüler."
 13. [-e] Bir işte veya bir konuyu ele alış biçiminde değişiklik yapmak
  • "Şimdi maşallah açılmaya başladım diye söylenirsin, işi ahbaplığa dökersin, olur gider." (Reşat Nuri Güntekin)
 14. Yakmak, tutuşturmak
  • "Sabah ve akşam kahvaltıları için mangal döktürürdü. Mangal yakmak denmezdi. Mangalı dök, tutuştur denirdi." (Nezih Neyzi)
 15. Kullanmak, harcamak, sarf etmek
  • "Dimağ ve beden cevherlerini döken çocukları hesaplı bir kalori ile beslemek lazımdı." (Cahit Uçuk)
 16. Çok sayıda öğrenciyi sınavda veya bir üst sınıfa geçirmede başarısız saymak
  • "Sınıfın yarısını döktüler."
 17. [nsz] Bol bol vermek, ödemek, sarf etmek
  • "Para dökmek."
 18. Açığa vurmak, söylemek, ortaya koymak
  • "Acaba biraz anlatsan, derdini döksen olmaz mı?"

DOĞMAK

 1. [nsz] Dünyaya gelmek
  • "Doğduğuma pişman olacak kadar sıkıntı çektim." (Halide Edip Adıvar)
 2. Güneş, ay, yıldız ufuktan yükselerek görünmek
  • "Bir sabah güneş doğarken kafile yola çıktı." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. [-e] Düşünce, hayal vb. zihinde birdenbire oluşmak
 4. Ortaya çıkmak, sonucu olmak
  • "Nezaket denen şey, kadının hanımlaşması ile beraber doğdu." (Falih Rıfkı Atay)

DUBLAJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Seslendirme
 2. Yabancı dildeki filmlerin başka bir dile çevrilmesi işi
  • "Bazı kere bana hani film Türkçeleştirirler ya, dublaj mıdır nedir, öyle bir şey yapıyormuşum gibime geliyor." (Sait Faik Abasıyanık)

DAZKIR

 1. [isim] Ot bitmeyen, tuzlu, kıraç, kurak, yarı bozkır, yarı çöl özelliği gösteren yer

DELMEK

 1. [-i] Delik açmak, delik duruma getirmek
  • "Taşın göze dokunmadığını ve bir parmak aşağıda yanağı deldiğini gördü." (Peyami Safa)
 2. İncitmek, kırmak

DERECE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe
  • "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı." (Ömer Seyfettin)
 2. [edat] Denli, kadar
  • "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti." (Ercüment Ekrem Talu)
 3. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri
  • "Sıcakölçerin dereceleri."
 4. Sıcaklıkölçer
 5. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim
 6. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi
  • "Dik açılar doksan derecedir."
 7. Başarı gösterme

DOKULU

 1. [sıfat] Dokusu olan

DUYGUN

 1. [sıfat] Duygulu, duyar, hassas
  • "Bizim kız biraz hayalci, biraz romantik, biraz çokça duygun olsaydı belki başka şeyler de öğrenecekti." (Memduh Şevket Esendal)

DAMALI

 1. [sıfat] Üstünde kareler bulunan
  • "Damalı bir eteklik, açık mavi kapalı bir yün kazak giymişti." (Necati Cumalı)

DERİLİ

 1. [sıfat] Derisi olan
 2. Deri ile kaplanmış olan

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü