Başında D olan 5 harfli 304 kelime var. D harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde D harfi olan kelimeler listesine ya da sonu D harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DELGİ

 1. [isim] Matkap

DÜZEY

 1. [isim] Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki yatay sınır, seviye
  • "Su düzeyi."
 2. Bir kursun basamaklarından her biri, kur (I)
 3. Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesnelere veya kimselere göre olan değer ve yücelik derecesi, seviye
  • "Eğitim düzeyi. Kültür düzeyi."

DERYA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Deniz
 2. Bilgili kimse
 3. Bir şeyin bol olduğu yer
  • "Kasaba baştan başa bir çamur deryası hâlini alır." (Sait Faik Abasıyanık)

DAHİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir işe karışmış olma, karışma
  • "Yok, paşa kardeş, bu zaferde benim dahlim yok." (Feridun Fazıl Tülbentçi)

DAMLA

 1. [isim] Yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda sıvı
  • "Elime bir damla yağmur düştü." (Halide Edip Adıvar)
 2. Damlalıkla kullanılan ilaç
  • "Burun damlası. Göz damlası."
 3. Kalbe inen inme, felç
  • "Damladan ölmüş."
 4. Çok az miktar
  • "Keyfin damlası karıştığı zaman, hak hak olmaktan, adalet adalet olmaktan çıkar." (Falih Rıfkı Atay)
 5. [sıfat] Damla biçiminde olan (ziynet)
  • "Damla elmas."

DOĞRU

 1. [sıfat] Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı
  • "Onun yaptıklarını doğru buluyor musunuz?"
  • "Çocuğun dediği doğru çıktı. Ana kız otelden gittiler." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Doğru doğru dosdoğru, bu işi yapan odur."
 2. Gerçek, yalan olmayan
  • "Doğru haber."
 3. Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun
  • "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur." (Aka Gündüz)
 4. [isim] Gerçek, hakikat
  • "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz." (Nurullah ataç)
 5. [isim] İki nokta arasındaki en kısa çizgi
  • "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."
 6. [zarf] Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde
  • "Çocuk doğru okudu."
 7. [zarf] Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca
 8. [zarf] Yakın, yakınlarında
  • "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu." (Falih Rıfkı Atay)
 9. [edat] Karşı yönünce
  • "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü." (Sait Faik Abasıyanık)
 10. Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu

DATİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yönelme durumu

DUACI

 1. [isim] Tanrı'ya yalvaran kimse
  • "Hepimiz iyiyiz, sana duacıyız, diyordu mektupta." (Sait Faik Abasıyanık)

DETAY

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ayrıntı

DERGİ

 1. [isim] Siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi vb. konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua
  • "Yanında getirdiği dergileri çıkardı; karıştırmaya, okumaya başladı." (Memduh Şevket Esendal)

DİKİT

 1. [isim] Mağaralarda tavandan damlayan kireçli suların katılaşmasıyla tabandan yukarıya doğru oluşan kalker birikintisi, stalagmit

DİZEM

 1. [isim] Ritim

DOKUZ

 1. [isim] Sekizden sonra gelen sayının adı
  • "Sabahtan beri kamış kökünün içine sığınmış, yüreği ağzında, dokuz doğurarak şahinini bekleyişi..." (Yahya Kemal)
  • "Dokuz körün bir değneği, işte bir kızımız var." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Bu sayıyı gösteren 9, IX rakamlarının adı
 3. [sıfat] Sekizden bir artık

DOLAK

 1. [isim] Tozluk yerine bacaklara ayak bileğinden dize kadar dolanan ensiz ve uzun kumaş parçası
 2. Baş örtüsü, yazma
 3. Boyun atkısı

DUBAR

 1. [isim] Kefalgillerden, 30-40 cm uzunluğunda, eti lezzetli bir balık türü (Mugil cephalus)

DÜRTÜ

 1. [isim] Bedensel veya ruhsal dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı türlü tepkilere sürükleyebilen içten gelen gerilim
  • "Sevgi bir dürtüdür."

DEYİŞ

 1. [isim] Deme, söyleme işi
  • "Peki deyişleri de akılları yattığı için değil, korkuları ağır bastığı için oldu." (Tarık Buğra)
 2. Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslup
 3. Bir kimsenin bir konuyla ilgili anlattıkları, ifade
 4. Halk şiiri, halk türküsü
  • "Karacaoğlan'ı okudukça deyişin önemini daha iyi anlarız." (Nurullah ataç)
 5. Semahla birlikte yalnızca bağlama eşliğinde ağır tempoda söylenen bir tür beste

DÜRME

 1. [isim] Dürmek işi
 2. İçine peynir, kıyma vb. konularak yenilen pişmiş yufka, gözleme
 3. Lahana

DÜZEN

 1. [isim] Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem
  • "Onun kendi yaşayışına yeni bir düzen vermesi gerekiyordu." (Tarık Buğra)
  • "Yatak odasını düzene sokmakla meşguldü." (Refik Halit Karay)
 2. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması
  • "Ağaçlarla evler arasında bir düzen kurmadıkça bir şehrin tadı tuzu kalır mı?" (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
  • "Şu sazıma bir düzen ver." (Âşık Ali İzzet Özkan)
 3. Yerleştirme, tertip
  • "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır." (Reşat Nuri Güntekin)
 4. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim
 5. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo
 6. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo
 7. Dolap, hile
  • "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak." (Ercüment Ekrem Talu)
 8. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort
 9. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri
  • "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var." (Nezihe Meriç)
 10. Alet edevat takımı
 11. Bez dokuma tezgâhı

DAMAT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Evlenmekte olan bir erkeğe, evlenme töreni sırasında verilen ad, güveyi
  • "Öyle bir aileye damat girmek isterim." (Haldun Taner)
 2. Bir kızın ailesinden olan büyüklere göre kızın kocası, güveyi
 3. Padişah soyundan kız almış olan kimse

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü