Başında D olan 4 harfli 84 kelime var. D harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde D harfi olan kelimeler listesine ya da sonu D harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DEPO

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer, ardiye
  • "Eşya deposu. Su deposu."
 2. Bir malın toptan satıldığı ve çokça bulunduğu yer
  • "Ben depoya güzel bir portatif eczane ısmarlayacağım." (Mahmut Yesari)
 3. Ordu mallarının saklandığı, bakımlarının yapıldığı yer, debboy

DİSK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Disk atmada kullanılan, erkekler için 2, kadınlar için 1 kg ağırlığında, genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak
 2. Gramofon plağı
 3. Omurları birbirine birleştiren ana madde
 4. İnce ve çapı oldukça büyük teker şeklinde parça
  • "Eksantpil diski."

DERS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Öğretmenin öğrenciye belirli bir sürede verdiği bilgi
  • "Mektepten kaçmıyor, bazı derslerden zevk alıp saatlerce çalıştığım oluyordu." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Metin'in bu dersi asma teklifi hiç hoşuma gitmedi doğrusu." (Adalet Ağaoğlu)
  • "Bu seneki tecrübe aynı zamanda bir de ders oldu." (Hüseyin Cahit Yalçın)
  • "İyi konuşurdu, ders vermek sanatını bilirdi."
 2. Bu bilgi aktarımı için ayrılan süre
  • "Dersin bitmesine beş dakika var."
  • "Yapılacak şey gördüğümüz vakalardan ders almaya çalışmaktır." (Abdülhak Şinasi Hisar)
  • "İnek Şaban güzel ders çalışırdı boş sınıfta." (Rıfat Ilgaz)
  • "Evvela kendi kendisini cezalandırdı, sonra kendisi gibi yaşamak istemeyenlere ders verdi." (Peyami Safa)
 3. Öğrencinin öğrenmek zorunda olduğu bilgi
  • "Bir yakınlık kurmak için derslerini soracak oluyordu." (Necati Cumalı)
 4. Bir olayın bellekte bıraktığı öğretici iz, öğüt, ibret
  • "En iyisi, kıyının verdiği şu ekoloji dersini uygulamak mı dersiniz?" (Haldun Taner)

DÜĞÜ

 1. [isim] Elendikten sonra geriye kalan en ince bulgur
 2. Pirinç

DADI

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Çocuk bakımı ile görevli kadın
  • "Yaşlanınca torunlarına dadı olmuş bütün kadınların öçlerini almak istiyor gibiydi." (Memduh Şevket Esendal)

DOHA
...
DUYU

 1. [isim] İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum, hasse
  • "Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım." (Nazlı Eray)

DİDE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Göz

DAĞİ

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Dağlık bölgelerde söylenen türkülerin makamı

DERÇ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Alma, toplama
 2. Kaydetme

DANA

 1. [isim] İneğin, sütten kesildikten sonra bir yaşına kadar olan yavrusu
  • "İstediğimiz parayı vermezse işte o zaman dananın kuyruğu kopar." (Yahya Kemal)

DANK

 1. [isim] "Bir olay sebebiyle birden ayılmak, doğruyu anlamak" anlamında dank etmek veya dank demek birleşik fillerinde kullanılır

DİYA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Slayt

DEFO

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kusur, özür, bozukluk

DİZİ

 1. [isim] Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra
  • "İki dizi inci."
 2. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri
  • "İşte bütün eserlerini bir araya toplayacak olan bu dizinin başına yazılacak ön söz." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 3. Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra
  • "Bir dizi olay. Olaylar dizisi."
 4. Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma
 5. Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler
 6. Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı
 7. Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü
 8. Dizi film

DEFA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kez, kere
  • "İlk defa bu fikir, bir fikir olmaktan çıktı." (Yahya Kemal Beyatlı)

DARP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Vurma, dövme
 2. Çarpma
 3. Vuruş

DURU

 1. [sıfat] Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak
  • "Duru su."
 2. Pürüzsüz (ten)
  • "Bu, duru beyaz tenli ve kıpkızıl dudaklı bir körpe Rus kızıydı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 3. Arınmış, karışık olmayan (dil, üslup)

DOKU

 1. [isim] Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç
 2. Bir bütünün yapısı ve özelliği

DART

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Bakınız oklama (2)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü