Antrenmansızlık

  1. [isim] Antrenmansız olma durumu

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Antrenmansızlık kelimesi baş harfi a son harfi k olan bir kelime.Başında a sonunda k olan kelimenin birinci harfi a , ikinci harfi n , üçüncü harfi t , dördüncü harfi r , beşinci harfi e , altıncı harfi n , yedinci harfi m , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi n , onuncu harfi s , onbirinci harfi ı , onikinci harfi z , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi ı , onbeşinci harfi k . Başı a sonu k olan 15 harfli kelime.