Anormalleştirme

  1. [isim] Anormalleştirmek işi

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Anormalleştirme kelimesi baş harfi a son harfi e olan bir kelime.Başında a sonunda e olan kelimenin birinci harfi a , ikinci harfi n , üçüncü harfi o , dördüncü harfi r , beşinci harfi m , altıncı harfi a , yedinci harfi l , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi ş , onbirinci harfi t , onikinci harfi i , onüçüncü harfi r , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi e . Başı a sonu e olan 15 harfli kelime.