Şerefine İçmek

  1. mutlu bir olay veya durumu kutlamak amacıyla içki içmek
    • "İnsanın şerefi. Yurdun şerefi."
    • "Bugünün şerefine giydiği yabanlık lacivert entarisiyle annesi kapıda bekliyordu." (Halide Edip Adıvar)
    • "Dükkânın açılışı şerefine içildi." (Sait Faik Abasıyanık)

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

E E E E F K M N R Ç İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

ÇEMKİRİŞ, NEMÇEKER, ŞEREFİNE

7 Harfli Kelimeler

ÇEKİNİŞ, ÇEKİNME, ÇEKİŞME, EFEMİNE, ERİNMEK, ERİŞKİN, ERİŞMEK, ERMENEK, EŞİNMEK, FERMENE, FİŞEKÇİ, FRENKÇE, İÇERMEK, İÇİRMEK, İMRENİŞ, KEMENÇE, KEMİRİŞ, KİŞNEME, MENEKŞE, ŞEKERİM

6 Harfli Kelimeler

ÇEMREK, ÇERKEŞ, ÇERMİK, ÇİRKEF, ÇİRKİN, EKŞİME, EMEKÇİ, ENEMEK, ERİMEK, ERİNME, ERİŞİM, ERİŞME, ERMENİ, EŞEKÇE, EŞEKÇİ, EŞİNME, FİKREN, FİNİKE, İÇERİK, İÇERME, İÇİRME, İKİŞER, İNEKÇİ, İŞEMEK, İŞKİNE, KEFERE, KEMERE, KERİME, KERMEN, KİRMEN, REÇİNE, RENKÇİ, ŞEREFE

5 Harfli Kelimeler

ÇEKEM, ÇEKER, ÇEKİM, ÇEKİŞ, ÇEKME, ÇEMEN, ÇEMİŞ, ÇENEK, ÇEŞME, ÇEŞNİ, ÇİMEK, ÇİMEN, ÇİRİŞ, ÇİŞİK, ENEME, ERİME, ERİNÇ, ERKEÇ, ERKEN, ERKİN, ERMEK, ERMİN, ERMİŞ, EŞKİN, EŞMEK, EŞREF, FENER, FENİK, FERİK, FİKİR, FİKRİ, FİNİŞ, FİRİK, FİŞEK, FRENK, İÇERİ, İÇKİN, İÇMEK, İÇREK, İMREN

4 Harfli Kelimeler

ÇEKİ, ÇENE, ÇENK, ÇERİ, ÇİNE, ÇİNİ, EKİM, EKİN, EKME, EKŞİ, EMEÇ, EMEK, EMEN, EMİK, EMİN, EMİR, EMİŞ, ENEK, ENİK, ENİR, EREK, EREN, ERİK, ERİM, ERİN, ERİŞ, ERKE, ERME, EŞEK, EŞİK, EŞME, FEKE, FERÇ, FERİ, FİNK, FİRE, FİŞE, FREN, İÇİM, İÇİN

3 Harfli Kelimeler

KEF, ÇEK, ÇİM, ÇİR, ÇİŞ, EFE, EKE, ERK, FEK, FEN, FER, FİN, FİŞ, İKİ, İNÇ, İNİ, İRİ, KEM, KER, KEŞ, KİM, KİN, KİR, MEÇ, MEN, MİR, NEM, NİM, NİŞ, ŞEF, ŞEK, ŞEM, ŞEN, ŞER, ŞİF, Şİİ

2 Harfli Kelimeler

ÇE, EK, EM, EN, ER, EŞ, FE, İÇ, İM, İN, İŞ, KE, Kİ, ME, Mİ, NE, RE, ŞE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.