Sonunda ınca olan 21 kelime var. INCA ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ınca olan kelimeler listesine ya da başında ınca olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

ATLIKARINCA

10 Harfli Kelimeler

ÇOKLARINCA, FEHVASINCA

9 Harfli Kelimeler

AKKARINCA, KARARINCA, SARIŞINCA

8 Harfli Kelimeler

BIÇKINCA, ÇAPKINCA, ÇILGINCA, DALGINCA, ŞARTINCA, ŞAŞKINCA, TAŞKINCA, UYARINCA, YILGINCA

7 Harfli Kelimeler

AKLINCA, ARDINCA, KADINCA, KALINCA, KARINCA, SAKINCA


Kelime bulma makinesi

A C I N Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ACI, ANI, CAN

2 Harfli Kelimeler

AN

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ATLIKARINCA

 1. [isim] Yere dikilmiş bir eksen çevresinde döndürülen askılara takılı oyuncak at, uçak vb.nden oluşan bir eğlence aracı

FEHVASINCA

 1. [zarf] Uyarınca, sözü gereğince
  • "El çabukluğu bir marifet fehvasınca esatir profesörlüğüne terfi etmiş oluyordu." (Halit Fahri Ozansoy)

ÇOKLARINCA

 1. [zarf] Birçok kimse tarafından

KARARINCA

 1. Gerektiği ölçüde
 2. Gerektiği gibi

SARIŞINCA

 1. [sıfat] Sarışına yakın

AKKARINCA

 1. [isim] Düz kanatlılardan, sıcak veya ılıman ülkelerde yaşayan, bitkilere çok zarar veren bir böcek cinsi, termit, divik (Termes)

YILGINCA

 1. Yılgın bir biçimde

ÇAPKINCA

 1. [zarf] Çapkın bir biçimde
  • "Bana azıcık çapkınca göründü, söyle yola gelsin." (Mahmut Yesari)

ŞARTINCA

 1. [zarf] Gereği gibi

ÇILGINCA

 1. Deli gibi, delicesine, çılgıncasına
  • "Mademki Salvotore'yi o derece kıskandım, demek ki kendisine çılgınca âşıktım." (Refik Halit Karay)
 2. Aşırı bir biçimde
  • "Gençler, çocuklar, günün kahramanına çılgınca tezahürat yapıyorlar." (Haldun Taner)

TAŞKINCA

 1. [sıfat] Biraz taşkın
 2. Taşkın, aşırı bir biçimde

BIÇKINCA

 1. [zarf] Bıçkına yaraşır bir biçimde

UYARINCA

 1. [zarf] Gereğince, mucibince
  • "Kanunlar uyarınca."

ŞAŞKINCA

 1. Şaşkın bir biçimde

DALGINCA

 1. Dalgın bir biçimde, dalgın olarak

KADINCA

 1. [sıfat] Kadın gibi, kadına benzer
 2. Kadına yakışır biçimde
  • "... susması daha kadınca, daha insanca olurdu." (Sait Faik Abasıyanık)

KARINCA

 1. [isim] Zar kanatlılardan, toplu olarak yaşayan, yuvaları toprağın altında olan ve birçok türü bulunan böceklerin genel adı (Formica)
 2. Madenlerde, döküm sırasında arada hava kalmasından veya pastan ileri gelen ufak boşluk

ARDINCA

 1. [zarf] Hemen arkasından, hemen ardından, arkası sıra, ardı sıra

SAKINCA

 1. [isim] Çekinilmesi, dikkatli olunması gereken, sakınmayı gerektiren durum, mahzur
  • "Kabul etmekte bir sakınca yoktur." (Burhan Felek)

KALINCA

 1. [sıfat] Kalına yakın
  • "Ellerinin parmakları hem uzun hem kalınca idi." (Sait Faik Abasıyanık)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü