Başında İNCE olan 26 kelime var. İNCE ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde İNCE olan kelimeler listesine ya da sonu İNCE ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

İNCELEMECİLİK, İNCELEYİCİLİK

10 Harfli Kelimeler

İNCECİKTEN, İNCELEMECİ, İNCELENMEK, İNCELETMEK, İNCELEYİCİ

9 Harfli Kelimeler

İNCELEMEK, İNCELENİŞ, İNCELENME, İNCELETİŞ, İNCELETME, İNCELTİCİ, İNCELTMEK

8 Harfli Kelimeler

İNCELEME, İNCELMEK, İNCELTİŞ, İNCELTME

7 Harfli Kelimeler

İNCECİK, İNCEDEN, İNCELİK, İNCELİŞ, İNCELME, İNCEREK

6 Harfli Kelimeler

İNCESU

4 Harfli Kelimeler

İNCE


Kelime bulma makinesi

C E N İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

İNCE, NECİ, NİCE

3 Harfli Kelimeler

CİN

2 Harfli Kelimeler

CE, EN, İN, NE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İNCELEMECİLİK

 1. [isim] İncelemeci olma durumu

İNCELEYİCİLİK

 1. [isim] İnceleyici olma durumu

İNCECİKTEN

 1. [zarf] Belli belirsiz bir biçimde
  • "İncecikten bir kar yağar / Tozar Elif Elif diye." (Karacaoğlan)

İNCELEMECİ

 1. [isim] İnceleme yapan kimse

İNCELEYİCİ

 1. [isim] İnceleyen, araştırma yapan kimse, müdekkik
 2. Bir şeyin özelliklerini anlamak amacı taşıyan bakış

İNCELENMEK

 1. [nsz] İnceleme işi yapılmak

İNCELETMEK

 1. [-i] İnceleme işini başkasına yaptırmak, birinin incelemesini sağlamak

İNCELTMEK

 1. [-i] İnce duruma getirmek

İNCELTİCİ

 1. [isim] Tiner

İNCELETME

 1. [isim] İnceletmek işi

İNCELENME

 1. [isim] İncelenmek işi

İNCELEMEK

 1. [-i] Bir işi veya bir şeyi ele alıp özelliklerini, ayrıntılarını inceden inceye, özenle anlamaya, öğrenmeye çalışmak, tetkik etmek
  • "Ne kitap okur ne de başkalarının düşüncesini inceler." (Salâh Birsel)

İNCELETİŞ

 1. [isim] İnceletme işi veya biçimi

İNCELENİŞ

 1. [isim] İncelenme işi veya biçimi

İNCELTİŞ

 1. [isim] İnceltme işi veya biçimi

İNCELMEK

 1. [nsz] İnce duruma gelmek
  • "Sahnede siyah organtin tuvaletiyle beli incelmiş, göğsü kabarmış." (Refik Halit Karay)
 2. Zayıflamak
  • "İstasyonda mavi gözleri solmuş, incelmiş bir nefer Hasan'ı karşıladı." (Halide Edip Adıvar)
 3. Sıvı, koyu durumdan akışkan duruma gelmek, akışkanlığı artmak
 4. Davranışları incelik kazanmak, kibarlaşmak
  • "Avrupa görmüş, incelmiş bir delikanlıya kızların nasıl içi gitmesin." (Haldun Taner)

İNCELEME

 1. [isim] İncelemek işi, tetkik
 2. Bir bilim veya sanat konusunu her yönüyle geniş biçimde açıklayan eser veya yazılı araştırma
  • "İlk çalışmaları daha çok deneme ve inceleme türünde olmuş, bunları edebî hatıraları izlemiştir." (Abdülhak Şinasi Hisar)

İNCELTME

 1. [isim] İnceltmek işi veya durumu

İNCELİK

 1. [isim] İnce olma durumu
 2. İnce davranış gösterme, zarafet, nezaket
  • "Yüzündeki incelik, olgunluk, onu bambaşka seviyede bir erkek gösteriyor." (Halide Edip Adıvar)
 3. Bir işin herkesçe görülemeyen nitelikleri
  • "Oyunculuk sanatının inceliklerini ya ustalarından öğrenip ya da kendi kendine arayıp bularak sonradan edinmişti." (Haldun Taner)
 4. Ayrıntı
  • "Necati'ye vaziyeti bütün inceliğiyle anlattım." (Orhan Kemal)

İNCELME

 1. [isim] İncelmek işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü