Sonunda İ olan 4 harfli 230 kelime var. İ harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde İ harfi olan kelimeler listesine ya da başında İ harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ELTİ

 1. [isim] Kardeş eşlerinden her birinin ötekine göre adı
  • "Sana derim, güzel eltim, sen bu kızına tez vakitte nikâh koy!" (Tarık Buğra)

GEZİ

 1. [isim] Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat
 2. Gezmek, görmek, eğlenmek amacıyla yapılan yolculuk
 3. Gezilip hava alınacak yer
 4. Gezinti yeri
  • "İnönü gezisi. Taksim gezisi."

EVLİ

 1. [sıfat] Evlenmiş olan (kadın veya erkek)
  • "İlk tanıştığı adamlara derhâl evli olup olmadıklarını sorar." (Refik Halit Karay)
 2. Herhangi bir sayıda ev bulunan (yer)
  • "Yirmi evli bir köy."
 3. Evi olan

BAKİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Sürekli
  • "Dünyada zaten ne bakiydi?" (Ömer Seyfettin)
  • "Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş." (Baki)
 2. Bir şeyden artan (miktar)
 3. Öteki
  • "Kale kapısından yalnız birini açık bırakarak bakilerini örmeye başlamışlardı." (Orhan Seyfi Orhon)

SARİ

 1. [isim] Hint kadınlarına özgü giysi
 2. Bu giysinin yapıldığı kumaş
  • "Sari denir kumaşa bürünen, ayağı bilezikli ve burunları incili veya mücevherli kadınlar..." (Falih Rıfkı Atay)

SERİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi
  • "Bu, seri hâlinde yazılmış bir yazı değildir." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Bir fabrika veya atölyenin uzun bir süre aynı iş üzerinde çalıştığı üretim tipi
  • "Fabrika seri imalata başlayınca fiyatlar düştü."

VAHİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Boş, saçma
  • "Bunun ne çürük, ne vahi bir hayal olduğunu anlamıyor muyuz?" (Hüseyin Cahit Yalçın)

VALİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir ilde devleti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi, ilbay
 2. Satrap

NAZİ
...
ÇEKİ

 1. [isim] Tartı
 2. 225,978 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi
 3. Üzüntü, sıkıntı
 4. Kadınların başlarına bağladıkları örtü

ÇİNİ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezeli, pişmiş, balçık levha, fayans
  • "Bizi sarar bir sülüs yazı görsek duvarda / Bize heyecan verir bir parça yeşil çini." (Faruk Nafiz Çamlıbel)
 2. [sıfat] Sırlı ve süslü, pişmiş balçıktan yapılmış olan
  • "Çini sobayı gürültü etmemeye çalışarak yakardı." (Refik Halit Karay)

NAŞİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Ötürü
  • "Hastalığından naşi gelemedi."

VELİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir çocuğun her türlü davranışından sorumlu olan kimse
 2. Ermiş
  • "Anadolu'da hele Rumeli'de her yol üstünde, her tepede görülen türbelerde yatan veliler..." (Yahya Kemal Beyatlı)

RAŞİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Rüşvet veren kimse
  • "Rüşvet yiyene mürteşi, rüşvet verene de raşi denir." (Burhan Felek)

YETİ

 1. [isim] İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke
  • "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz." (Azra Erhat)
 2. Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke

KAVİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Dayanıklı, güçlü, zorlu
  • "Türkler dünyanın en cesur, en asil, en kavi bir milleti idi." (Ömer Seyfettin)
 2. [zarf] Sıkıca
  • "Kavi tutun merdiveni."

RUPİ

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Hindistan, Nepal, Pakistan'da kullanılan para birimi

YENİ

 1. [sıfat] Kullanılmamış olan, eski karşıtı
  • "Yeni giysi. Yeni ayakkabı."
 2. Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan
  • "Yeni haber. Yeni moda."
 3. En son edinilen
  • "Yeni eve taşındık."
 4. İşe henüz başlamış
  • "Yeni öğrenci. Yeni asker."
 5. O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan
  • "Yeni bir buluş. Yeni bir düşünce."
 6. Tanınmayan, bilinmeyen
  • "Yeni imzalara rastlıyoruz."
 7. Daha öncekilerden farklı olan
  • "Yeni ihtiyaçlarımız var."
 8. [zarf] Biraz önce, çok zaman geçmeden
  • "Yeni tanıştığım orman uzmanları çok nazik ve kibar insanlardı." (Çetin Altan)

GABİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Anlayışsız, ahmak, ebleh, kalın kafalı, bön
  • "Haftanın kaç günü, günün kaç saat olduğunu bilmeyecek kadar gabi olan sütnine yalanlar uydurarak dolabını yiyecekle dolduruyordu." (Reşat Nuri Güntekin)

EHLİ
...
Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü