Sonunda İ olan 12 harfli 83 kelime var. İ harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde İ harfi olan kelimeler listesine ya da başında İ harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DENİZTİLKİSİ

 1. [isim] Saban balığı

BELİRLENİMCİ

 1. [isim] Belirlenimcilik yanlısı olan kimse, gerekirci, determinist

KURBAĞAZEHRİ

 1. [isim] Kurbağazehrigillerden, tatlı sularda yaşayan, beyaz çiçekli, yürek biçimi yapraklı bir süs bitkisi (Hydrocharis)

VİYOLONSELCİ

 1. [isim] Viyolonsel yapan veya satan kimse
 2. Viyolonsel çalan sanatçı, viyolonselist

ASLANPENÇESİ

 1. [isim] Gülgillerden, sarı, beyaz çiçekli bir yabani bitki (Alchemilla)
 2. Şirpençe

AŞKMERDİVENİ

 1. [isim] Eğrelti otu

KARDİYOSKOPİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kalp kasılmalarının kardiyoskop ile dinlenmesi

JEOMORFOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yüzey bilimi

MÜSTEMLEKECİ

 1. [isim] Sömürgeci

TAHTEREVALLİ

 1. [isim] İki ucuna birer kişi oturup karşılıklı olarak havada yükselip inerek eğlenmeyi sağlayan, ortasından bir yere dayalı tahta veya metal araç, çöğüncek
 2. Kaçık, deli
  • "Sözün misali, tahterevallidir bir parça akıl tarafından." (Osman Cemal Kaygılı)

TEŞRİKİMESAİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir gaye uğruna kurulan çalışma ortaklığı, birlikte çalışma, iş birliği
  • "Onunla yıllardır teşrikimesaimiz var."

ÜNİVERSİTELİ

 1. Üniversite öğrencisi

DÜŞKÜNLEREVİ

 1. [isim] Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, bakım yurdu, darülaceze

TAVUKPENÇESİ

 1. [isim] Tropikal bölgelerin karakteristik çim bitkisi

ÖZLEŞTİRMECİ

 1. [isim] Özleştirmecilik yanlısı olan kimse, tasfiyeci, pürist

FENOMENOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Görüngü bilimi

AMERİKANVARİ
...
BİBLİYOGRAFİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kaynakça

DAKTİLOSKOPİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Parmak izine dayanarak kimlik belirleme yöntemi

MİKROEKONOMİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ekonomik etkinlikleri ve hesapların kapsayabileceği nicelikleri inceleyen ekonomi dalı

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü