Başında İ olan 7 harfli 366 kelime var. İ harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde İ harfi olan kelimeler listesine ya da sonu İ harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İNGİLİZ
...
İŞTİGAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Uğraşma, ilgilenme, meşgul olma
  • "Otuz senedir tiftik ticaretiyle iştigal ederim." (Haldun Taner)

İSTİNAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Dayanma, yaslanma
  • "Bizden evvelki zamanların tarihleri ekseriyetle indi vesikalara istinat etmiştir." (Aka Gündüz)
 2. Güvenme, kuvvet alma
 3. Bir şeyi kanıt sayma

İFFETLİ

 1. [sıfat] İffetini koruyan, sili, afif, afife
  • "Tatlı, güzel, iffetli ve kültürlü idi." (Tarık Buğra)

İLMİKLİ

 1. [sıfat] Kolay çözülür biçimde düğümlenmiş
 2. Herhangi bir sayıda düğümü, ilmiği olan

İSTETME

 1. [isim] İstetmek işi

İTBURNU

 1. [isim] Yaban gülünün meyvesi

İMTİSAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir örneğe göre davranma, uyma, benzemeye çalışma
 2. Alınan buyruğa bütünüyle uyma

İRTİKAP
...
İKTİRAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yaklaşma
  • "Konferansın müspet bir neticeye iktiran etmemiş olduğu malumunuzdur." (Atatürk)
 2. Bir yere ulaşma, erişme

İRKİNTİ

 1. [isim] Su birikintisi
 2. Ürperme, tiksinti
  • "Acaba, başımızdan geçen belalar, çektiğimiz mihnetler ve nihayet rahat, zengin bir memleketin batışını görmüş olmamız bizde, artık dünya hazlarına karşı bir nevi irkinti mi hasıl etmişti?" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 3. Korku, çekinme
  • "Yarın en büyük kuvvetlerin karşısında en ufak bir irkinti bile bana yaklaşamayacaktır." (Aka Gündüz)

İZLENCE

 1. [isim] Program
  • "İzlence, en küçük bir aksama olmaksızın aktı gitti." (Melih Cevdet Anday)

İSTEKLİ

 1. [sıfat] Bir şeye karşı isteği olan

İÇLENİŞ

 1. [isim] İçlenme işi veya biçimi
  • "Hoşlanıyordu işte bu romantik içlenişten." (Tarık Buğra)

İĞTİNAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ganimet yoluyla alma, yağma

İŞTİRAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ortaklık, ortak olma, paydaşlık
  • "Mediha kendinin iştirak etmediği herhangi bir davranışa düşmandır." (Halide Edip Adıvar)
 2. Bir işte yer alma, paydaşlık etme
 3. Bir işe, bir düşünceye katılma, katılım
 4. Katılma

İMTİZAÇ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Karışabilme
 2. Birbirini tutma, uyum sağlama, uygunluk
 3. İyi geçinme, uyuşma
 4. Kaynaşma

İNSAFLI

 1. [sıfat] İnsafı olan, acıyarak hakkını vererek davranan, vicdanlı, imanlı
  • "Basitlik, aleladelik derken belki de biraz insaflı davranıyorum." (Orhan Veli Kanık)

İŞLENTİ

 1. [isim] İşleme yöntemi

İŞİTMEK

 1. [-i] Kulakla algılamak, duymak
  • "Doktorun sesini işitince koştu, yanakları kırmızı, gözleri parlıyordu." (Halide Edip Adıvar)
 2. Haber almak
 3. [nsz] Kendisine söylenilmek
  • "Gayet sert bir adam olan hesap hocasından boyuna azar işitiyordu." (Osman Cemal Kaygılı)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü