Başında İ olan 14 harfli 29 kelime var. İ harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde İ harfi olan kelimeler listesine ya da sonu İ harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İLİŞKİLENDİRME

 1. [isim] İlişkilendirmek işi

İSKANDİNAVYALI
...
İYİLİKBİLİRLİK

 1. [isim] Değerbilirlik, kadirşinaslık

İFADELENDİRMEK

 1. [-i] Anlamlandırmak, bir şey anlatır duruma getirmek

İDEALLEŞTİRMEK

 1. [-i] İdeal duruma getirmek

İMKANSIZLAŞMAK
...
İSİMLENDİRİLME

 1. [isim] İsimlendirilmek işi

İÇSELLEŞTİRMEK

 1. [-i] Özümsemek

İNSANİÇİNCİLİK

 1. [isim] İnsanı evrenin merkezi sayan, bütün öbür yaratıkların insan için yaratılmış olduklarını söyleyen dinî nitelikli öğreti, antroposantrizm

İNTERFEROMETRİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Girişim ölçme

İSTİKRARSIZLIK

 1. [isim] İstikrarsız olma durumu, dengesizlik, kararsızlık
  • "Hemen bütün demokrasilerin başlıca gailesi olan hükûmet istikrarsızlığından İsviçre'de hiçbir alamet görülmemişti." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

İLKELLEŞTİRMEK

 1. [-i] İlkel duruma getirmek

İNTERFEROMETRE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Girişimölçer

İSKORPİTGİLLER

 1. [isim] Omurgalılardan, örnek hayvanı iskorpit olan, sırt yüzgeçleri zehirli bezlere bağlı güçlü dikenlerle donanmış, bütün denizlerde rastlanan balıklar sınıfı

İVEDİLEŞTİRMEK

 1. [-i] İvedi duruma getirmek

İNDİRGENEBİLİR

 1. [sıfat] Daha düşük bir oksitleme derecesine indirilebilen

İSLAMLAŞTIRMAK
...
İLETİŞİMSİZLİK

 1. [isim] İletişimsiz olma durumu
  • "İletişimsizliğin ana sebeplerini Orhan'ın kişiliğinde ve seçimlerinde arıyor." (Selim İleri)

İSTİFSARIHATIR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hâl hatır sorma

İŞİTİLMEMİŞLİK

 1. İşitilmemiş olma durumu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü