Çerçeveletmek

  1. [-i] Çerçeve geçirtmek
    • "Levhayı çerçevelettim, baş ucuma astım." (Burhan Felek)

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Çerçeveletmek kelimesi baş harfi ç son harfi k olan bir kelime.Başında ç sonunda k olan kelimenin birinci harfi ç , ikinci harfi e , üçüncü harfi r , dördüncü harfi ç , beşinci harfi e , altıncı harfi v , yedinci harfi e , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi t , onbirinci harfi m , onikinci harfi e , onüçüncü harfi k . Başı ç sonu k olan 13 harfli kelime.

E E E E E K L M R T V Ç Ç Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

ÇERÇEVELETMEK

12 Harfli Kelimeler

ÇERÇEVELEMEK, ÇERÇEVELETME

11 Harfli Kelimeler

ÇERÇEVELEME

10 Harfli Kelimeler

ÇEVRELEMEK

9 Harfli Kelimeler

ÇEVRELEME, ERTELEMEK, ETERLEMEK, EVETLEMEK, KERTELEME, TEKERLEME, TEVEKLEME

8 Harfli Kelimeler

ÇEKELEME, ELVERMEK, ERTELEME, ETEKLEME, ETERLEME, EVETLEME, KEÇELEME, TERLEMEK

7 Harfli Kelimeler

ÇERÇEVE, EKLETME, ELETMEK, ELVERME, EVERMEK, KEREVET, TEKLEME, TERLEME

6 Harfli Kelimeler

ÇELMEK, ÇELTEK, ÇEMREK, ÇETELE, EKLEME, ELEMEK, ELETME, ERKETE, EVERME, KELEME, KEMERE, KERTME, LEVREK, MELEKE, MERTÇE, MERTEK, REÇETE, TELEKE, TELEME, TEREKE, VERMEK

5 Harfli Kelimeler

ÇEKÇE, ÇEKEL, ÇEKEM, ÇEKER, ÇEKME, ÇELEK, ÇELME, ÇEMÇE, ÇEVRE, EKLEM, EKLER, ELÇEK, ELEME, ELMEK, ERKEÇ, ERMEK, ETMEK, EVLEK, KELEM, KELER, KEMER, KEMRE, KEREM, KERTE, KEVEL, LEÇEK, LETÇE, MELEK, MEREK, MERET, METRE, REÇEL, REMEL, TEKEL, TEKER, TEKME, TELEK, TELEM, TELVE, TEMEK

4 Harfli Kelimeler

ÇEÇE, ÇETE, EKME, ELEK, ELEM, EMEÇ, EMEK, EMEL, EMET, EREK, ERKE, ERME, ERTE, ETEK, ETER, ETME, EVET, EVRE, KEÇE, KELE, KEME, KERE, KETE, KREM, LEÇE, LEKE, MEKE, MERT, MEVT, REEL, TEKE, TERE, TERK, VERE

3 Harfli Kelimeler

ÇEÇ, ÇEK, EKE, ELK, ERK, EVÇ, KEL, KEM, KER, KET, MEÇ, MET, RET, TEK, TEL, TEM, TER

2 Harfli Kelimeler

ÇE, EK, EL, EM, ER, ET, EV, KE, LE, ME, RE, TE, VE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.