Çekinilmek

  1. [nsz] Çekinme işine konu olmak
    • "Gerçekten hakir ve gülünç görünmekle benim için çekinilecek bir şey kalmıyormuş gibi çehremin uykuda alabileceği çirkin ve aptal şekillerden ürkerim." (Reşat Nuri Güntekin)

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Çekinilmek kelimesi baş harfi ç son harfi k olan bir kelime.Başında ç sonunda k olan kelimenin birinci harfi ç , ikinci harfi e , üçüncü harfi k , dördüncü harfi i , beşinci harfi n , altıncı harfi i , yedinci harfi l , sekizinci harfi m , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi k . Başı ç sonu k olan 10 harfli kelime.

E E K K L M N Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

ÇEKİNİLMEK

9 Harfli Kelimeler

ÇEKİNİLME, EMEKÇİLİK, İKİLENMEK

8 Harfli Kelimeler

ÇEKİLMEK, ÇEKİNMEK, ÇEKMELİK, ÇİMENLİK, İÇLENMEK, İKİLEMEK, İKİLENME

7 Harfli Kelimeler

ÇEKİLME, ÇEKİMLİ, ÇEKİNİK, ÇEKİNME, ÇEKMELİ, ÇEMENLİ, ÇENEKLİ, ÇİLEMEK, ÇİMENLİ, EKİLMEK, EKİNLİK, EKMEKÇİ, ELİMİNE, İÇİLMEK, İÇLENME, İKİLEME, İLENMEK, İNEKLİK, İNİLMEK, İNLEMEK, KEÇİLİK, KEMİKLİ

6 Harfli Kelimeler

ÇEKMEK, ÇELENK, ÇELMEK, ÇELMİK, ÇENELİ, ÇİLEME, EKİLME, ELEKÇİ, EMEKÇİ, EMEKLİ, İÇİLME, İKİLEM, İLENME, İLİNEK, İNEKÇİ, İNİLME, İNLEME, İNMELİ, KEÇELİ, KELİME, KEMLİK, KİMLİK, KLİKÇİ, KLİNİK, MELİKE, MİNELİ

5 Harfli Kelimeler

ÇEKEK, ÇEKEL, ÇEKEM, ÇEKİK, ÇEKİM, ÇEKME, ÇELEK, ÇELEN, ÇELİK, ÇELİM, ÇELME, ÇEMEN, ÇENEK, ÇİLEK, ÇİMEK, ÇİMEN, ÇİNLİ, EKİLİ, EKLEM, EKMEK, ELÇEK, ELÇİM, ELMEK, EMLİK, ENLEM, İÇKİN, İÇLEM, İÇLİK, İÇMEK, İKLİM, İLENÇ, İLKİN, İLMEK, İLMİK, İMLEÇ, İMLEK, İMLİK, İNMEK, KEKEÇ, KELEK

4 Harfli Kelimeler

ÇEKİ, ÇENE, ÇENK, ÇİLE, ÇİNE, ÇİNİ, EKİM, EKİN, EKLİ, EKME, ELÇİ, ELEK, ELEM, ELİK, ELİM, EMEÇ, EMEK, EMEL, EMEN, EMİK, EMİN, ENEK, ENİK, ENLİ, İÇEL, İÇİM, İÇİN, İÇKİ, İÇLİ, İÇME, İKEN, İLÇE, İLİÇ, İLİK, İLİM, İLKE, İLME, İLMİ, İNEÇ, İNEK

3 Harfli Kelimeler

ÇEK, ÇİL, ÇİM, EKE, ELK, İKİ, İLE, İLK, İNÇ, İNİ, KEK, KEL, KEM, KİK, KİL, KİM, KİN, LİM, MEÇ, MEN, MİL, NEM, NİM, NİL

2 Harfli Kelimeler

ÇE, EK, EL, EM, EN, İÇ, İL, İM, İN, KE, Kİ, LE, ME, Mİ, NE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.