Çekiştirmek

  1. [-i] Uçlarından tutarak ayrı yönlere doğru çekmek
  2. Tekrar tekrar çekerek koparmak
    • "Bir şeye canı sıkıldığı vakit elini ensesine atar, saçının örgülerini yakalayarak çekiştirip dururdu." (Reşat Nuri Güntekin)
  3. Bir kimsenin kötü taraflarını uzun uzadıya sayıp dökmek
    • "Telefon ederler. Pazar günü evine gidip yeni müdürü çekiştirirler." (Memduh Şevket Esendal)

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Çekiştirmek kelimesi baş harfi ç son harfi k olan bir kelime.Başında ç sonunda k olan kelimenin birinci harfi ç , ikinci harfi e , üçüncü harfi k , dördüncü harfi i , beşinci harfi ş , altıncı harfi t , yedinci harfi i , sekizinci harfi r , dokuzuncu harfi m , onuncu harfi e , onbirinci harfi k . Başı ç sonu k olan 11 harfli kelime.

E E K K M R T Ç İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

ÇEKİŞTİRMEK

10 Harfli Kelimeler

ÇEKİŞTİRME

9 Harfli Kelimeler

ÇEKTİRMEK

8 Harfli Kelimeler

ÇEKİŞMEK, ÇEKTİRİŞ, ÇEKTİRME, ÇEMKİRİŞ, ÇİTİŞMEK, EKŞİTMEK, EKTİRMEK, EŞTİRMEK, İÇİRTMEK

7 Harfli Kelimeler

ÇEKİŞME, ÇEKİŞTE, ÇEKTİRİ, ÇİTİŞME, EKMEKÇİ, EKŞİMEK, EKŞİMİK, EKŞİTME, EKTİRME, ERİŞMEK, ERİTMEK, EŞTİRME, ETKİMEK, İÇERMEK, İÇİRMEK, İÇİRTME, İŞETMEK, İŞİTMEK, İTİŞMEK, KEMİRİŞ, KERTMEK, KİREMİT, ŞEKERİM, ŞERİTÇİ

6 Harfli Kelimeler

ÇEKMEK, ÇEMREK, ÇERKEŞ, ÇERMİK, ÇİTMEK, ÇİTMİK, EKŞİME, EMEKÇİ, ERİMEK, ERİŞİM, ERİŞME, ERİŞTE, ERİTİŞ, ERİTME, EŞEKÇİ, EŞİTÇİ, ETKİME, İÇERİK, İÇERME, İÇİRME, İKİŞER, İKİTEK, İRKMEK, İŞEMEK, İŞETME, İŞİTME, İTİŞME, KERİME, KERTİK, KERTME, KİRKİT, KRİKET, KRİTİK, MERTÇE, MERTEK, METRİK, RİTMİK, ŞİRKET, TERMİK, TEŞRİİ

5 Harfli Kelimeler

ÇEKEK, ÇEKEM, ÇEKER, ÇEKİK, ÇEKİM, ÇEKİŞ, ÇEKME, ÇEMİŞ, ÇEŞİT, ÇEŞME, ÇİMEK, ÇİRİŞ, ÇİŞİK, ÇİTME, EKMEK, ERİME, ERKEÇ, ERKEK, ERMEK, ERMİŞ, EŞMEK, ETÇİK, ETMEK, İÇERİ, İÇMEK, İÇREK, İRİTE, İRKME, İRMİK, İŞEME, İŞRET, İTMEK, KEKEÇ, KEKRE, KEMER, KEMİK, KEMRE, KEREM, KERİM, KERKİ

4 Harfli Kelimeler

ÇEKİ, ÇERİ, ÇETE, ÇİTİ, EKİM, EKME, EKŞİ, EKTİ, EMEÇ, EMEK, EMET, EMİK, EMİR, EMİŞ, EREK, ERİK, ERİM, ERİŞ, ERKE, ERME, ERTE, EŞEK, EŞİK, EŞİT, EŞME, ETÇİ, ETEK, ETER, ETİK, ETKİ, ETME, İÇİM, İÇİŞ, İÇİT, İÇKİ, İÇME, İÇRE, İŞÇİ, İŞTE, İTÇE

3 Harfli Kelimeler

ÇEK, ÇİM, ÇİR, ÇİŞ, ÇİT, EKE, ERK, ETİ, İKİ, İRİ, İTİ, KEK, KEM, KER, KEŞ, KET, KİK, KİM, KİR, KİT, MEÇ, MET, MİR, MİT, RET, ŞEK, ŞEM, ŞER, ŞET, Şİİ, TEK, TEM, TER, TİK, TİM

2 Harfli Kelimeler

ÇE, EK, EM, ER, EŞ, ET, İÇ, İM, İŞ, İT, KE, Kİ, ME, Mİ, RE, ŞE, TE, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.