Çarkıfelekgiller

  1. [isim] Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden, örneği çarkıfelek olan bir bitki familyası

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Çarkıfelekgiller kelimesi baş harfi ç son harfi r olan bir kelime.Başında ç sonunda r olan kelimenin birinci harfi ç , ikinci harfi a , üçüncü harfi r , dördüncü harfi k , beşinci harfi ı , altıncı harfi f , yedinci harfi e , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi k , onbirinci harfi g , onikinci harfi i , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi e , Başı ç sonu r olan 16 harfli kelime.