Başında Ü olan 9 harfli 32 kelime var. Ü harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde Ü harfi olan kelimeler listesine ya da sonu Ü harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÜNİVERSAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Evrensel

ÜTÜLETMEK

 1. [-i] Ütülü duruma getirtmek

ÜZENGİSİZ

 1. [sıfat] Üzengisi bulunmayan
 2. [zarf] Üzengi olmaksızın

ÜRKÜTÜLÜŞ

 1. [isim] Ürkütülme işi

ÜRKÜTÜLME

 1. [isim] Ürkütülmek işi

ÜTÜLENMEK

 1. [nsz] Ütüleme işine konu olmak
  • "Benim lacivert pantolon yine ütülenmedi mi?" (Refik Halit Karay)

ÜZÜMCÜLÜK

 1. [isim] Üzüm yetiştirme ve satma işi

ÜLKÜCÜLÜK

 1. [isim] Bir ülküyle belirlenmiş olan, bu ülküye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü

ÜSTELEMEK

 1. [nsz] Bir düşünce veya istek üzerinde durmak, direnmek, ısrar etmek, tekit etmek
  • "Ahmet Kerim bu yeni tutumun sebebini mutlaka öğrenmek istedi ve o kadar üsteledi ki Samim cevap vermek zorunda kaldı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Hastalık yeniden ortaya çıkmak, depreşmek
  • "Sıtması üsteledi."
 3. [-i] Bir isteği, bir buyruğu tekrarlamak, tekit etmek
 4. [-e] Bir şeyin üstüne eklenmek, katılmak, inzimam etmek
  • "Sıkıntıya bir de hastalık üsteleyince."

ÜLEŞİLMEK

 1. [nsz] Üleşme işi yapılmak

ÜÇKAĞITÇI
...
ÜLEŞTİRME

 1. [isim] Üleştirmek işi, bölüştürme, dağıtma, tevzi

ÜLTİMATOM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota
  • "Ankara'dakilere şöyle bir ültimatom vermekten doğrusu kendisini alamamıştı." (Atilla İlhan)
 2. Uyulması gereken kuralları kesin bir dille anlatma

ÜRKÜNTÜLÜ

 1. [sıfat] Ürküntü veren

ÜZÜNTÜSÜZ

 1. [sıfat] Üzüntüsü olmayan, sıkıntısız, acısız
 2. [zarf] Üzüntüsüz bir biçimde, üzüntüsü olmadan

ÜÇÜNCÜLÜK

 1. [isim] Üçüncü olma durumu

ÜMİTLENİŞ

 1. [isim] Ümitlenme işi veya biçimi

ÜSTÜNSEME

 1. [isim] Üstünsemek işi veya durumu

ÜRETİMSEL

 1. [sıfat] Üretimle ilgili

ÜSTÜNKÖRÜ

 1. [zarf] İnceliklerine inmeden, özen göstermeden, gelişigüzel, şöyle bir, baştan savma
  • "Annesiyle bir hafta evvel yaptığı görüşmeyi üstünkörü anlattı." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. [sıfat] İnceliklerine inmeden, özen göstermeden, gelişigüzel, baştan savma yapılan

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü