Başında Ç olan 6 harfli 184 kelime var. Ç harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde Ç harfi olan kelimeler listesine ya da sonu Ç harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇILBIR

 1. [isim] Kaynamış suyun içine kırılan yumurta piştikten sonra kevgirden geçirilip üzerine sarımsaklı yoğurt ve sos dökülerek hazırlanan bir tür yemek

ÇULPAN
...
ÇAĞNAK

 1. [isim] Amniyon sıvısı

ÇEDENE

 1. [isim] Kendirin tohumu

ÇARDAŞ

Kelime Kökeni : Macarca

 1. [isim] İki veya dört zamanlı Macar halk dansı

ÇİSKİN

 1. [isim] Çiseleyen yağmur
 2. [sıfat] Çiseleyen yağmurdan hafifçe ıslanmış

ÇOTİRA

 1. [isim] Çotiragillerden, dikenli, sert pullu, kısa ve geniş, siyaha yakın esmer bir balık (Balistes capriscus)

ÇÖLLÜK

 1. [sıfat] Çölü çok olan
  • "Çöllük bir ülke."
 2. Çorak

ÇIVGIN

 1. [isim] Rüzgâr ve karla karışık yağan yağmur
 2. Ağaç sürgünü, filiz
 3. Şıvgın

ÇİVİDİ

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Çivit rengi
 2. [sıfat] Bu renkte olan
  • "Yalnız o, Fatma gibi üst yanı cepli, çividi mavi ceket yaptırmamıştı." (Mahmut Yesari)

ÇÖMMEK

 1. [-e] Çömelmek
  • "Ninem, gözlerini onların gidişlerinden ayırmaksızın yere çömdü." (Tarık Dursun K)

ÇARMIH

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Suçlunun öldürülmek amacıyla çivilendiği haç biçimindeki darağacı
 2. Ana direkleri ve gabya çubuklarını yandan tutan halatlar

ÇİRKEF

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] İğrenç ve bulaşkan (kimse veya şey)
  • "Çirkefe taş atma, hikmetini mırıldanarak kaçar gibi uzaklaştı." (Ömer Seyfettin)
 2. [isim] Pis ve bulanık su

ÇARDAK

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Tarla, bahçe vb. yerlerde ağaç dallarından örülmüş barınak
 2. Asma vb. bitkilerin dallarını sardırmak için direklerle yapılmış yer
  • "Evin bahçeye açılan tahta kapısının üstündeki çardakta koruklar sarkıyordu." (Oktay Rifat)
 3. Kameriye
  • "Çardağın boşluğuna girdiğimiz vakit durmuş, eliyle yanağımı sıkmış, çenemi okşamıştı." (Refik Halit Karay)

ÇİTARİ

 1. [isim] İzmaritgillerden, üzerinde sarı çizgiler bulunan, en büyüğü yarım kiloyu aşmayan, kılçıklı bir balık (Boxsalpa)
 2. İpek ve pamukla dokunan bir tür çizgili kumaş, çitar
  • "Pencerelerdeki çitari perdelerden, köşedeki aynalı konsola kadar her şey, Hikmet'i çocukluğunun en samimi aşinaları gibi karşıladı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

ÇELTEK

 1. [isim] Çoban yamağı, yardımcı, uşak

ÇIĞLIK

 1. [isim] Acı, ince ve keskin ses, feryat, figan
  • "İki kardeş güzel güzel oynarken ne oldu ise birdenbire bir ağlama, bir çığlık başladı." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Martılar acı çığlıklar atarak birbirlerinin ağzından balık kapıyorlar." (Haldun Taner)
  • "Bir gün işte bu çalgı çalınırken küçük kız olanca kuvveti ile tepinmeye, çığlık basmaya başlamıştır." (Halide Edip Adıvar)

ÇURÇUR

 1. [isim] Lapina familyasından, eti pek sevilmeyen, küçük bir deniz balığı (Crenilabrus)
 2. [sıfat] Önemsiz, değersiz
  • "Selçuk'u bu çurçur işlerden daha ciddilerine, piyes yazımına ben ittim." (Haldun Taner)

ÇELEBİ

 1. [isim] Bektaşi ve Mevlevi pirlerinin en büyüklerine verilen unvan
 2. Hristiyan tüccar
  • "Çelebi, tütün mü alacaksınız?"
 3. [sıfat] Görgülü, terbiyeli, olgun (kimse)
  • "Yeleği gümüş köstekli, fesi kalıpsız, orta yaşlı bir adamdı. Son derece Osmanlı ve çelebi." (Atilla İlhan)

ÇETELE

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Çizilerek veya oyularak açılan kertik
 2. Ekmekçi, sütçü vb. esnafın, uzunlamasına ikiye bölüp üzerine kertikler çenterek hesap tuttukları ağaç dalı

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü