YUVARÖLÇER (TDK)

Özellikle optik camların küresel eğriliğini ölçmeye yarayan araç.

Yuvarölçer kelimesi baş harfi Y son harfi R olan bir kelime. Başında Y sonunda R olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi U , üçüncü harfi V , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi Ö , yedinci harfi L , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi R . Başı Y sonu R olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

EĞRİ Nedir?


1 . Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, münhani, doğru karşıtı: "Eğri bir yol."- .
2 . Yay gibi kavislenmiş, eğmeçli, mukavves: "Eğri kılıç."- .
3 . Yatay veya düşey olmayan, bütünüyle bir yana eğilmiş bulunan, eğik, mail: "Eğri bir masa."- .
4 . zarf Yanlış bir biçimde: "Gazetecilik bu oğlum, eğri, doğru yazılıp çıkmalı."- M. Ş. Esendal.
5 . isim Bir olayın şiddetindeki azalış ve çoğalışları gösteren çizgi: "Sıcaklık eğrisi. Hava nemi eğrisi."- .
6 . isim, matematik Doğru veya düz olmayan çizgi, yüzey.

EĞRİLİ Nedir?

Eğrisi olan.

KÜRESEL Nedir?


1 . Küre ile ilgili olan.
2 . Küre biçiminde olan, kürevi.
3 . Dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısıyla benimsenen, global.

OPTİK Nedir?


1 . Fizik biliminin ışık olaylarını inceleyen kolu.
2 . Gözlükçü.
3 . sıfat Görme ile ilgili olan.

ÖLÇME Nedir?

Ölçmek işi.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

A E L R R U V Y Ç Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Yuvarölçer,

5 Harfli Kelimeler

Çuval, Ölçer, Revaç, Valör, Velur, Vuraç, Yaver, Yavru, Yular, Yuvar,

4 Harfli Kelimeler

Alev, Avlu, Avuç, Çare, Evla, Leva, Öveç, Öyle, Reva, Röle, Uçar, Ulaç, Uray, Urla, Vale, Veya, Yave, Yöre, Yuva,

3 Harfli Kelimeler

Çal, Çar, Çav, Çay, Çöl, Çul, Ela, Evç, Lav, Ley, Ray, Rey, Ula, Var, Vay, Yal, Yar, Yel, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Al, Ar, Av, Ay, Çe, El, Er, Ev, Ey, La, Le, Öç, Ra, Re, Uç, Ur, Ve, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.