YUTMA (TDK)

Yutmak işi: "Ne bulursam yutmaya mecbur kalıyordum, zayıflamış, sersemlemiş, neşesizleşmiştim."- R. H. Karay.

Yutma kelimesi baş harfi Y son harfi A olan bir kelime. Başında Y sonunda A olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi U , üçüncü harfi T , dördüncü harfi M , beşinci harfi A . Başı Y sonu A olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

MECBUR Nedir?


1 . Herhangi bir konuda yükümlü, bir şeyi yapmak zorunda olan: "Biz toprağımızdan düşmanı atmaya mecburuz."- R. E. Ünaydın.
2 . eskimiş Bağlı, düşkün, tutkun.

NEŞE Nedir?


1 . Mutlu olmaktan doğan ve dışa vurulan sevinç, şetaret: "Zaferin bütün neşesi bu ihtiyarda idi."- F. R. Atay.
2 . Hafif sarhoşluk, çakırkeyif olma.

NEŞESİZ Nedir?

Neşesi olmayan.

SERSEM Nedir?


1 . Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan: "Gürültüden sersem oldum."- .
2 . mecaz Düşünmeden hareket eden, ne yaptığının farkında olmayan.

YUTMA Nedir?

Yutmak işi: "Ne bulursam yutmaya mecbur kalıyordum, zayıflamış, sersemlemiş, neşesizleşmiştim."- R. H. Karay.

YUTMAK Nedir?


1 - Ağızda bulunan bir şeyi yutağa geçirmek.
2 - Haksız olarak kendine mal etmek, zorbalıkla elinden almak.
3 - Dayanıp sesini çıkarmamak, katlanmak.
4 - Tam ve doğru söyleyememek.
5 - İnanmak, aldanmak, kanmak.
6 - Türlü anlamlara gelebilen sözü anlayamamak.
7 - Söylemek istediği bir sözü kendini tutarak söylememek.
8 - (Oyunda bir şey) Kazanmak.
9 - İyice, eksiksiz olarak öğrenmek.

ZAYIF Nedir?


1 . Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık (insan veya hayvan): "Uzun boylu, zayıf, ellilik bir hanım."- S. M. Alus.
2 . Görevini yapacak yeterli gücü olmayan: "Zayıf bir ordu. Gözleri zayıf."- .
3 . mecaz Sağlamlığı, dayanıklılığı olmayan: "Zayıf bir yapı."- .
4 . mecaz Önemli, güvenilir olmayan: "Zayıf bir bilgi."- .
5 . mecaz Çok az: "Zayıf bir ihtimal."- .
6 . Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan: "Radyoda uzak bir istasyonun zayıf sesini duydu. Zayıf ışık."- .
7 . isim Başarısızlığı gösteren not.
8 . mecaz Bilgi yönünden yeterli olmayan, yeteneksiz: "Zayıf bir öğretmen."- .
9 . mecaz Kişilik ve ruhsal yönden gereği kadar güçlü olmayan: "Zayıf ve uydurma bir âşık bu cevaba karşı perişan olurdu."- A. Gündüz.

A M T U Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Yutma,

4 Harfli Kelimeler

Amut, Muta, Tamu, Utma, Uyma, Yuma,

3 Harfli Kelimeler

Aut, Mat, Mut, Tam, Tay, Yat,

2 Harfli Kelimeler

Am, At, Ay, Ta, Tu, Ut, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.