YURTTAŞLIK (TDK)

Yurttaş olma, bir yurtta doğup büyüme veya yaşamış olma durumu, vatandaşlık.

Yurttaşlık kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi U , üçüncü harfi R , dördüncü harfi T , beşinci harfi T , altıncı harfi A , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı Y sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜME Nedir?


1 . Büyümek işi: "Bizans'a karşı devamlı muharebeler, Bulgarlığın büyümesine ve esaslanmasına yardım etti."- F. R. Atay.
2 . Organizmanın bütününde veya bu bütünün bir bölümünde boyutların artması.

DOĞU Nedir?


1 . Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık, batı karşıtı.
2 . Bulunulan yere göre güneşin doğduğu yönde kalan bölge.
3 . gök bilimi Güneşin 2
1 Mart ve 2
3 Eylülde doğduğu yön.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

VATAN Nedir?

Yurt: "Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın / Bir vatan kalbinin attığı yerdir."- N. H. Onan.

VATANDAŞ Nedir?

Yurttaş: "Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz."- Atatürk.

VATANDAŞLIK Nedir?

Yurttaşlık: "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür."- Anayasa.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

YAŞAM Nedir?

Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat: "Yaşamın kurallarını, kendi aleyhinde işliyor varsaydığı günden bu yana, umursamamıştı."- H. Taner.

YURT Nedir?


1 . Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan: "Türk yurduna Türkiye denir."- .
2 . Memleket: "Gerideki yurdunu on beş günden fazla boş bırakmak istemez."- F. R. Atay.
3 . Bakıma ve barınmaya muhtaç bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı kurum: "Güçsüzler yurdu."- .
4 . Göçebe Türklerin oturduğu çadır.
5 . Öğrencilerin kaldığı, barındığı yer.
6 . mecaz Diyar: "Bu köy pehlivanlar yurdudur."- .
7 . mecaz Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan.
8 . halk ağzında Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer.
9 . eskimiş Sahip olunan arazi, emlak.

YURTTAŞ Nedir?

Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş: "Hiç tembellik değil yurttaşım, dedim hele tembellik hiç değil!"- M. Ş. Esendal.

A I K L R T T U Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Yurttaşlık,

8 Harfli Kelimeler

Kutlayış, Tutarlık,

7 Harfli Kelimeler

Tutarık, Tutarlı, Uyarlık, Yırtlak, Yurttaş,

6 Harfli Kelimeler

Akyurt, Irktaş, Karşıt, Kartlı, Kartuş, Kuralı, Kuşlar, Şarklı, Şartlı, Şuralı, Tartıl, Tartış, Taşlık, Tutkal, Uşaklı, Uyaklı, Uyarış, Uyartı, Yarlık, Yaşlık, Yukarı,

5 Harfli Kelimeler

Alkış, Altık, Arkıt, Artık, Artış, Aşlık, Aylık, Ayrık, Ayrıt, Iltar, Itlak, Kalış, Kalıt, Karış, Karlı, Karşı, Kaşlı, Katır, Katlı, Kayır, Kayış, Kayıt, Kırat, Kıray, Kışla, Kıtal, Kural, Kurya, Layık, Şakul, Şarkı, Şatır, Şırak, Tartı, Taşıl, Taşıt, Taşlı, Tatlı, Tırak, Tıraş,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akış, Aklı, Akur, Akut, Alık, Alış, Altı, Arık, Arış, Arlı, Artı, Aşık, Aşıt, Atık, Atıl, Atış, Atkı, Atlı, Ayık, Ayıt, Aylı, Ayrı, Irak, Karı, Kart, Katı, Kayı, Kıta, Kıya, Kral, Kula, Kura, Kurt, Lutr, Rakı, Şark, Şart, Şıra, Şura,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alt, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Aut, Ayı, Ira, Irk, Kal, Kar, Kaş, Kat, Kay, Kıl, Kır, Kış, Kıt, Kul, Kur, Kuş, Kut, Lak, Ray, Şak, Şal, Şat, Şık, Şua, Şut, Tak, Tal, Tar, Taş, Tat, Tay, Tık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, Aş, At, Ay, La, Ra, Şu, Ta, Tu, Ur, Ut, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.