YURTSUZ (TDK)


1 . Yurdu olmayan (kimse).
2 . mecaz Kalacak, barınacak yeri olmayan (kimse): "Her şeyim dağılmış olarak yurtsuz ve sevgisiz, kendimi yapayalnız ... sokakta buldum."- P. Safa.

Yurtsuz kelimesi baş harfi Y son harfi Z olan bir kelime. Başında Y sonunda Z olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi U , üçüncü harfi R , dördüncü harfi T , beşinci harfi S , altıncı harfi U , yedinci harfi Z . Başı Y sonu Z olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BARI Nedir?

Bahçe, açık ağıl etrafındaki çit.

KALA Nedir?

Kaldığında: "Frankfurt'a gece yarısından sonra ikiye yirmi kala vardık."- A. Haşim.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

SEVGİ Nedir?

İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu: "Sevgi ve dostluk şu dünyada o kadar az bulunan şeyler ki."- H. Taner.

SOKAK Nedir?

İl, ilçe vb. yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol: "Biraz sonra şehrin bütün sokaklarında süvariler dörtnala koşmaya başladılar."- Ö. Seyfettin.

YAPAYALNIZ Nedir?


1 . Yanında kimse veya hiçbir şey bulunmayan (kimse): "Koskoca Paris'te yapayalnızdı."- S. F. Abasıyanık.
2 . zarf Yanında kimse veya hiçbir şey bulunmayarak: "Onu yapayalnız tenceresinin başında bulurdu."- Ö. Seyfettin.

YURDU Nedir?

İğnenin deliği.

YURTSUZ Nedir?


1 . Yurdu olmayan (kimse).
2 . mecaz Kalacak, barınacak yeri olmayan (kimse): "Her şeyim dağılmış olarak yurtsuz ve sevgisiz, kendimi yapayalnız ... sokakta buldum."- P. Safa.

R S T U U Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Yurtsuz,

5 Harfli Kelimeler

Tuzsu,

4 Harfli Kelimeler

Uyur, Uyuz, Yurt,

3 Harfli Kelimeler

Rus, Ruz, Sur, Sut, Tur, Tuz,

2 Harfli Kelimeler

Su, Tu, Ur, Us, Ut, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.