YURTSEVER (TDK)

Yurdunu, milletini büyük bir tutku ile seven, bu uğurda her türlü özveriye katlanan (kimse), vatansever, vatanperver.

Yurtsever kelimesi baş harfi Y son harfi R olan bir kelime. Başında Y sonunda R olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi U , üçüncü harfi R , dördüncü harfi T , beşinci harfi S , altıncı harfi E , yedinci harfi V , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi R . Başı Y sonu R olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

ÖZVERİ Nedir?

Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçme, fedakârlık: "Özveri, kadında ille çocuk doğurmakla da başlamaz."- H. Taner.

TUTKU Nedir?


1 . İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras.
2 . Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç.

TÜRLÜ Nedir?


1 . Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif.
2 . isim Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.

UĞUR Nedir?


1 . Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı: "Onlar da uğurlar dilediler, aralarında konuşmaya başladılar."- M. Ş. Esendal.
2 . Bu nitelikte olduğuna inanılan şey.
3 . İyi nitelik, meymenet, kadem.
4 . Talih, şans.

UĞUR Nedir?

(Yönelme ya da kalma durumunda) Erek, yol.

VATAN Nedir?

Yurt: "Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın / Bir vatan kalbinin attığı yerdir."- N. H. Onan.

VATANPERVER Nedir?

Yurtsever.

VATANSEVER Nedir?

Yurtsever: "Böylece ortaya çok faydalı bir eleman, büyük bir vatansever olarak çıkıyor, bundan da derin bir zevk duyuyordu."- T. Buğra.

YURDU Nedir?

İğnenin deliği.

E E R R S T U V Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Yurtsever,

6 Harfli Kelimeler

Servet, Seyret,

5 Harfli Kelimeler

Ester, Seter, Setre, Sever, Suret, Teres, Yeter,

4 Harfli Kelimeler

Erte, Eser, Esre, Eter, Evet, Evre, Eyer, Rest, Reye, Sere, Sert, Ster, Sure, Tere, Ters, Vere, Yurt,

3 Harfli Kelimeler

Ret, Rey, Rus, Ser, Set, Sur, Sut, Ter, Tur, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Er, Es, Et, Ev, Ey, Re, Se, Su, Te, Tu, Ur, Us, Ut, Ve, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.