YURTLANDIRILMAK (TDK)

Bir kimseye ya da topluluğa yurt sağlamak.

Yurtlandırılmak kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi U , üçüncü harfi R , dördüncü harfi T , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi D , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi R , onbirinci harfi I , onikinci harfi L , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi A , onbeşinci harfi K . Başı Y sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

YURT Nedir?


1 . Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan: "Türk yurduna Türkiye denir."- .
2 . Memleket: "Gerideki yurdunu on beş günden fazla boş bırakmak istemez."- F. R. Atay.
3 . Bakıma ve barınmaya muhtaç bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı kurum: "Güçsüzler yurdu."- .
4 . Göçebe Türklerin oturduğu çadır.
5 . Öğrencilerin kaldığı, barındığı yer.
6 . mecaz Diyar: "Bu köy pehlivanlar yurdudur."- .
7 . mecaz Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan.
8 . halk ağzında Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer.
9 . eskimiş Sahip olunan arazi, emlak.

A A D I I K L L M N R R T U Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Yurtlandırmak,

12 Harfli Kelimeler

Kurtlandırma, Yurtlandırma,

11 Harfli Kelimeler

Ayırtmanlık, Kullandırma,

10 Harfli Kelimeler

Aldırılmak, Arındırmak, Artırılmak, Ayıltılmak, Ayırtılmak, Dayanırlık, Duyarlıklı, Duyarlılık, Kaldırılma, Kandırılma, Kaydırılma, Kurtarılma, Tırıllamak, Utandırmak, Uyandırmak, Yalıtılmak, Yatırılmak, Yıldıramak, Yurtlanmak,

9 Harfli Kelimeler

Aldırılma, Aldırtmak, Anlatımlı, Arındırma, Arıtılmak, Artırılma, Artırmalı, Ayıltılma, Ayırtılma, Darıltmak, Dayanıklı, Dırlanmak, Kaldırtma, Kaydırtma, Kayırılma, Kıldırtma, Kırdırtma, Kıtırdama, Kumandalı, Kurtlanma, Lıkırdama, Mantarlık, Murdarlık, Takunyalı, Tıkırdama, Tınlamalı, Tırıllama, Ukraynalı, Utandırma, Uyandırma, Uyarılmak, Yalıtılma, Yandırmak, Yanıltmak, Yardırmak, Yatırılma, Yıldırama, Yıldırmak, Yıllanmak, Yıllatmak,

8 Harfli Kelimeler

Akıtmalı, Aldırmak, Aldırtma, Andırmak, Anırtmak, Aralıklı, Ardıllık, Ardılmak, Arıtılma, Artırmak, Aydınlar, Aydınlık, Ayıltmak, Ayırtmak, Ayırtman, Ayrılmak, Dalkıran, Damatlık, Damlalık, Darılmak, Darıltma, Dırlanma, Dumanlık, Durallık, Duyarlık, Kalandır, Kaldıran, Kaldırım, Kaldırma, Kandırma, Kanırtma, Kantarlı, Kardırma, Kartallı, Katmanlı, Katranlı, Kaydırma, Kayırtma, Kaytanlı, Kıldırma,

7 Harfli Kelimeler

Adamlık, Adaylık, Adımlık, Aklımda, Aktarım, Aldırma, Alınlık, Alınmak, Alırlık, Altılık, Andırma, Anılmak, Anırmak, Anırtma, Anlaklı, Anlamlı, Anlatım, Anmalık, Ardılma, Arınmak, Arıtmak, Arlılık, Artımlı, Artırım, Artırma, Atılmak, Atımlık, Aydınlı, Ayılmak, Ayıltma, Ayırmak, Ayırtma, Aylıklı, Aynalık, Aynılık, Ayrıklı, Ayrılık, Ayrılma, Ayrımlı, Ayrıntı,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Akdarı, Akıllı, Akıntı, Akıtma, Akyurt, Alaylı, Alımlı, Alındı, Alınma, Alıntı, Altılı, Altlık, Amalık, Amyant, Anadut, Analık, Anamur, Anılık, Anılma, Anırma, Anırtı, Anıtlı, Anlatı, Araklı, Aralık, Arantı, Arılar, Arılık, Arınma, Arıtım, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak, Atalık, Atılım, Atılma, Atkılı, Ayaklı,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Adalı, Adamı, Adına, Akdut, Aklan, Akman, Akran, Aktar, Alarm, Alkan, Alkım, Allık, Almak, Alman, Altık, Altın, Altlı, Alyan, Analı, Andık, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Antlı, Ardak, Ardıl, Arkıt, Armut, Artık, Artım, Artın, Artma, Atılı, Atmak, Atmık, Aydın, Aylak, Aylık,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Aday, Adıl, Adım, Adlı, Akar, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Akur, Akut, Alan, Alay, Aldı, Alık, Alım, Alın, Allı, Alma, Altı, Amal, Aman, Amut, Anal, Anam, Anık, Anıt, Anka, Anma, Anut, Arak, Arda, Arık, Arka, Arlı, Arma, Artı,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Ana, Anı, Ant, Ara, Arı, Ark, Art, Ata, Aut, Aya, Ayı, Ayn, Dal, Dam, Dar, Dua, Dul, Dun, Dut, Duy, Ira, Irk, Kal, Kam, Kan, Kar, Kat, Kay, Kıl, Kın, Kır, Kıt, Kul, Kum,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, An, Ar, At, Ay, La, Ra, Ta, Tu, Un, Ur, Ut, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.