YUNMAK (TDK)

Yıkanmak: "Kuyunun başında mevtam yunuyor / Düşmanlarım kıs kıs olmuş gülüyor."- Halk türküsü.

Yunmak kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi U , üçüncü harfi N , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi K . Başı Y sonu K olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜŞMAN Nedir?


1 . Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse, yağı, hasım, antagonist, dost karşıtı: "Ben ki dans salonlarına, barlara düşman bir adamımdır."- S. F. Abasıyanık.
2 . Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları: "Her sokak düşmanlarla doluyken o, sevinçli sevinçli şarkı söylüyor."- A. Gündüz.
3 . Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflar: "Dostumuza güvenmeyelim de düşmanımıza mı güvenelim?"- B. R. Eyuboğlu.
4 . sıfat Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan (güç, tutum vb.).
5 . mecaz Bir şeyi büyük ölçüde kullanıp tüketen kimse: "Ekmek düşmanı."- .
6 . mecaz Bazı şeylerden nefret eden, tiksinen kimse: "İçki düşmanı."- .

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

MEVT Nedir?

Ölüm.

MEVTA Nedir?

Ölü, ölmüş kimse: "Kimi mevtasına kefen biçmiyor / Kimi helal rızkı yiyip içmiyor."- Seyrani.

OLMUŞ Nedir?


1 - Olgunlaşmış, ergin.
2 - Oluşmuş.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

TÜRKÜ Nedir?

Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume: "Kulak ver ki havasında bahçemizin / Gök maviliğinden, dal yeşilliğinden / Bir türkü söylenmede kendiliğinden."- C. S. Tarancı.

YIKANMA Nedir?

Yıkanmak işi: "... soğuk sularında yıkanmaya alıştığım için, ben denizde daima bir serinlik var sanırdım."- R. H. Karay.

YIKANMAK Nedir?


1 . Yıkama işi yapılmak veya yıkama işine konu olmak: "Yıkanan çamaşırları evin arkasında, uzak bir yere astırıyorum."- A. Gündüz.
2 . Kendi vücudunu yıkamak, banyo yapmak.

A K M N U Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Yunmak,

5 Harfli Kelimeler

Kuman, Uymak, Yamuk, Yumak, Yunak, Yunma,

4 Harfli Kelimeler

Kamu, Kuma, Maun, Uyak, Uyma, Yuma, Yuna,

3 Harfli Kelimeler

Ayn, Kam, Kan, Kay, Kum, Nam, Yak, Yan,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, An, Ay, Un, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.