YUMUŞATILMAK (TDK)

Sertliği giderilmek, yumuşak duruma getirilmek.

Yumuşatılmak kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi U , üçüncü harfi M , dördüncü harfi U , beşinci harfi Ş , altıncı harfi A , yedinci harfi T , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi K . Başı Y sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRİ Nedir?


1 . Faiz: "Yıllık getiri."- .
2 . ticaret Kazanç.
3 . Yarar: "Bu çalışmanın bana getirisi çok oldu."- .

GİDER Nedir?


1 . Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf: "Böylece temizleyici giderlerinden tasarruf ettiklerini sanırım."- H. Taner.
2 . Binalarda ortak kullanımla ilgili atık suların merkezî kanalizasyona iletilmesini sağlayan boru hattı.
3 . ekonomi Gelecekte sağlanacak değerler karşılığı yapılan harcamalar.

GİDERİLMEK Nedir?

Ortadan kaldırılmak, yok edilmek.

SERT Nedir?


1 - Çizilmesi, kırılması, kesilmesi ya da çiğnenmesi güç olan, pek, katı,yumuşak karşıtı.
2 - Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen.
3 - Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, "yumuşak" karşıtı.
4 - Hırçın, öfkeli, hiddetli.
5 - Titizlikle uygulanan, sıkı.
6 - Güçlü, kuvvetli.
7 - Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı.
8 - Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan.
9 - Gönül kırıcı, katı, ters.
10 - yerb. Minerallerin çizilmeye karşı gösterdikleri direnç.

YUMUŞAK Nedir?


1 . Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı: "Pamuk yumuşaktır."- .
2 . Kolaylıkla bükülen, buruşmayan, sert karşıtı: "Yaş dallar yumuşak olur. Yumuşak kumaş."- .
3 . Dokunulduğunda hoş bir duygu uyandıran: "... yumuşak lepiska saçlarına amiyane bir perişanlık gelmişti."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Kolaylıkla işlenebilen: "Uzun gagasını yumuşak topraklara sokar, otların kökündeki yaşlığı emerek yaşarmış."- M. Ş. Esendal.
5 . Kolay çiğnenen, kolay kesilen: "Yumuşak ekmek."- .
6 . Ilıman (iklim), sert karşıtı: "Yumuşak iklim. Yumuşak hava."- .
7 . mecaz Kaba, hırçın, sert olmayan, kolay yola gelen, uysal.
8 . mecaz Okşayıcı, tatlı, hoş: "Gözleri yan aralık, kirpiklerinin arasından bana her zamanki yumuşak, tatlı, sonsuz şefkatiyle bakıyor."- Y. Z. Ortaç.
9 . mecaz Sessiz, hafif: "Onun içinde mutlaka sönüp yanan gizli yumuşak ışıklarla fosforlu bir parıldayış vardır."- A. Ş. Hisar.
10 . dil bilgisi Ötümlü.

A A I K L M M T U U Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Yumuşatılmak, Yumuşatmalık,

11 Harfli Kelimeler

Yumuşatılma,

10 Harfli Kelimeler

Muştulamak, Yumuklaşma, Yumuşatmak,

9 Harfli Kelimeler

Kuşatılma, Kutulayış, Muştulama, Yumuşamak, Yumuşatma,

8 Harfli Kelimeler

Ayıltmak, Aytışmak, Katlayış, Kışlatma, Kıtlaşma, Kutlayış, Kutulama, Maşatlık, Mayışmak, Şutlamak, Tuşlamak, Uylaşmak, Uyuklama, Yaklaşım, Yalıtmak, Yamulmak, Yaşmaklı, Yatılmak, Yatışmak, Yatmalık, Yumulmak, Yumuşama, Yutulmak,

7 Harfli Kelimeler

Alışmak, Almaşık, Aşılmak, Atılmak, Atışmak, Atlayış, Ayılmak, Ayıltma, Aytışma, Kamutay, Katılma, Katışma, Katmalı, Kayıtma, Kışlama, Kıtlama, Kumaşlı, Kumlama, Kuşatma, Kutlama, Lakayıt, Malumat, Mamulat, Maşalık, Mayalık, Mayışma, Muşmula, Mutlaka, Şutlama, Takılma, Takışma, Taşaklı, Taşımak, Tayalık, Tıklama, Tuşlama, Ulaşmak, Ulutmak, Umulmak, Utulmak,

6 Harfli Kelimeler

Akışma, Akıtma, Alaşım, Alışma, Altmış, Amalık, Aşılma, Atalık, Atılma, Atışma, Ayaklı, Ayıkma, Ayılma, Iklama, Kamalı, Kaşıma, Kayşat, Kumalı, Maaşlı, Maktul, Maşalı, Maşuka, Matlık, Mayalı, Mumluk, Mutlak, Şakıma, Şamalı, Talkım, Talyum, Tamlık, Taşıma, Taşlık, Taşmak, Taylak, Tıkama, Tulyum, Tumşuk, Ulamak, Ulaşım,

5 Harfli Kelimeler

Akşam, Aktaş, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Altık, Aşlık, Aşmak, Atmak, Atmık, Aylak, Aylık, Aymak, Itlak, Kalay, Kalım, Kalış, Kalıt, Kalma, Kalya, Kamış, Kaşlı, Katım, Katlı, Katma, Kayış, Kayıt, Kayma, Kayşa, Kılma, Kışla, Kıtal, Kıyam, Kıyma, Kumaş, Kumla, Kumlu, Kumul, Kutlu,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Akut, Alay, Alık, Alım, Alış, Alma, Altı, Amal, Amma, Amut, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atıl, Atım, Atış, Atkı, Atlı, Atma, Ayak, Ayal, Ayaş, Ayık, Ayıt, Ayla, Aylı, Ayma, Kala, Kama, Kamu, Katı,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Aşı, Aşk, Ata, Aut, Aya, Ayı, Kal, Kam, Kaş, Kat, Kay, Kıl, Kış, Kıt, Kul, Kum, Kuş, Kut, Lak, Lam, Mal, Maş, Mat, Mum, Muş, Mut, Şak, Şal, Şat, Şık, Şua, Şut, Tak, Tal, Tam,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Aş, At, Ay, La, Şu, Ta, Tu, Ut, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.