YUMUŞATILIŞ (TDK)

Yumuşatılmak eylemi ya da biçimi.

Yumuşatılış kelimesi baş harfi Y son harfi Ş olan bir kelime. Başında Y sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi U , üçüncü harfi M , dördüncü harfi U , beşinci harfi Ş , altıncı harfi A , yedinci harfi T , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi Ş . Başı Y sonu Ş olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

YUMUŞATILMAK Nedir?

Sertliği giderilmek, yumuşak duruma getirilmek.

A I I L M T U U Y Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Yumuşatış,

7 Harfli Kelimeler

Alışmış, Taşıyış, Uylaşım, Yalıtım, Yılışma, Yutulma,

6 Harfli Kelimeler

Altmış, Atılım, Atılış, Ayıltı, Ilıtma, Işıtma, Talyum, Tulyum, Ulaşım, Ulutma, Utulma, Uyulma, Uyuşma, Uyutma, Yatılı,

5 Harfli Kelimeler

Aşılı, Atılı, Ilıma, Işıma, Muşlu, Muşta, Muştu, Mutlu, Muylu, Taşıl, Taşım, Taşlı, Tulum, Uluma, Uyuma, Yalım, Yaşıt, Yaşlı, Yatım, Yatış, Yılma, Yutma, Yutum,

4 Harfli Kelimeler

Alım, Alış, Altı, Amut, Aşım, Aşıt, Atıl, Atım, Atış, Atlı, Ayıt, Aylı, Ilım, Işıl, Malt, Muta, Şaşı, Tamu, Tulu, Ulam, Ulaş, Ulum, Umut, Utlu, Utma, Uyma, Uyum, Yalı, Yatı, Yuma,

3 Harfli Kelimeler

Alt, Aşı, Aut, Ayı, Lam, Mal, Maş, Mat, Muş, Mut, Şal, Şat, Şua, Şut, Tal, Tam, Taş, Tay, Tul, Tuş, Ula, Ulu, Umu, Yal, Yaş, Yat, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Aş, At, Ay, La, Şu, Ta, Tu, Ut, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.