YUMUŞAKLIK (TDK)


1 . Yumuşak olma durumu: "Göğsünde ilk defa bir kadın vücudunun sıcaklığını, yumuşaklığını hissediyordu."- R. N. Güntekin.
2 . Ilımlı, iyi davranma, mülayemet.

Yumuşaklık kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi U , üçüncü harfi M , dördüncü harfi U , beşinci harfi Ş , altıncı harfi A , yedinci harfi K , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı Y sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEFA Nedir?

Kez, kere: "İlk defa bu fikir, bir fikir olmaktan çıktı."- Y. K. Beyatlı.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

HİSSE Nedir?


1 . Pay: "Noksansız bir çeyiz ve düğünle iyi bir ere verilen Zeynep'in hissesi ayrılmıştır."- T. Buğra.
2 . ekonomi Tutam (II).
3 . mecaz Bir olaydan çıkarılan ders.

ILIM Nedir?

İstek ve tutkularda ölçülü davranma erdemi, ölçülülük, °itidal.

ILIMLI Nedir?


1 . Düşünce, iş vb.nde aşırıya kaçmayan, ölçülü, mutedil, itidalli: "Eski ılımlı sesiyle hikâyesini bitiriverdi."- H. E. Adıvar.
2 . Siyasette aşırı görüşler arasında ortalama bir görüşü savunan.

KADIN Nedir?


1 . Erişkin dişi insan, zen erkek veya adam karşıtı: "Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler."- A. Ş. Hisar.
2 . Evlenmiş kız.
3 . sıfat Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan.
4 . mecaz Hizmetçi bayan.
5 . eskimiş Bayan: "Hintli kadın toplantıyı renklendirmek için herkesin kendisine bazı şeyler sormasını teklif ediyordu."- B. Felek.

MÜLAYEMET Nedir?


1 - Yumuşak huyluluk, uysallık.
2 - Bağırsakların yumuşaklığı.

SICAK Nedir?


1 . Havadaki yüksek ısı: "Bu sıcakta arada bir şeyler içip yemeden çalışılmıyor."- N. Cumalı.
2 . Sıcak yer: "Burası bir makine dairesi kadar sıcaktı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Hamam.
4 . sıfat Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı: "Yorganın altında sıcak gözyaşları dökerek gecelerce beklemişti."- O. Kemal.
5 . sıfat Isısı yüksek olan, çok ısınmış: "Kız kardeşim ikindiüzeri bana sıcak, limonlu bir çorba içirdi."- A. Gündüz.
6 . sıfat, mecaz Dostça olan, sevgi dolu: "Sıcak bir karşılama. Sıcak bir yuva."- .

YUMUŞ Nedir?

İş, hizmet buyruğu.

YUMUŞAK Nedir?


1 . Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı: "Pamuk yumuşaktır."- .
2 . Kolaylıkla bükülen, buruşmayan, sert karşıtı: "Yaş dallar yumuşak olur. Yumuşak kumaş."- .
3 . Dokunulduğunda hoş bir duygu uyandıran: "... yumuşak lepiska saçlarına amiyane bir perişanlık gelmişti."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Kolaylıkla işlenebilen: "Uzun gagasını yumuşak topraklara sokar, otların kökündeki yaşlığı emerek yaşarmış."- M. Ş. Esendal.
5 . Kolay çiğnenen, kolay kesilen: "Yumuşak ekmek."- .
6 . Ilıman (iklim), sert karşıtı: "Yumuşak iklim. Yumuşak hava."- .
7 . mecaz Kaba, hırçın, sert olmayan, kolay yola gelen, uysal.
8 . mecaz Okşayıcı, tatlı, hoş: "Gözleri yan aralık, kirpiklerinin arasından bana her zamanki yumuşak, tatlı, sonsuz şefkatiyle bakıyor."- Y. Z. Ortaç.
9 . mecaz Sessiz, hafif: "Onun içinde mutlaka sönüp yanan gizli yumuşak ışıklarla fosforlu bir parıldayış vardır."- A. Ş. Hisar.
10 . dil bilgisi Ötümlü.

A I K K L M U U Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Yumuşaklık,

8 Harfli Kelimeler

Yamukluk,

7 Harfli Kelimeler

Kumaşlı, Kuşaklı, Uşaklık, Uylaşım, Uyulmak, Uyuşmak, Yumuşak,

6 Harfli Kelimeler

Kalkış, Kılmak, Kışlak, Kıymak, Kumalı, Kumluk, Kuşlak, Kuşluk, Kuymak, Ulaşım, Ulumak, Uşaklı, Uyaklı, Uyulma, Uyumak, Uyuşma, Yaşlık, Yıkmak, Yılmak,

5 Harfli Kelimeler

Akkuş, Aklık, Alkım, Alkış, Aşlık, Aylık, Kakım, Kakış, Kalık, Kalım, Kalış, Kamış, Kaşık, Kaşlı, Kayık, Kayış, Kılma, Kışla, Kıyak, Kıyam, Kıyma, Kukla, Kulak, Kumaş, Kumla, Kumlu, Kumuk, Kumul, Kuşak, Kuşku, Kuyum, Layık, Makul, Maşuk, Muşlu, Muylu, Şakul, Uluma, Uyluk, Uymak,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Akış, Aklı, Alık, Alım, Alış, Aşık, Aşım, Ayık, Aylı, Kamu, Kayı, Kıya, Kuka, Kula, Kulu, Kuma, Kuyu, Ulak, Ulam, Ulaş, Ulum, Uşak, Uyak, Uyku, Uyma, Uyum, Yakı, Yalı, Yuma,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aşı, Aşk, Ayı, Kak, Kal, Kam, Kaş, Kay, Kıl, Kış, Kul, Kum, Kuş, Lak, Lam, Mal, Maş, Muş, Şak, Şal, Şık, Şua, Ula, Ulu, Umu, Yak, Yal, Yaş, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Aş, Ay, La, Şu, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.