YUMRUKLANIŞ (TDK)

Yumruklanmak eylemi ya da biçimi.

Yumruklanış kelimesi baş harfi Y son harfi Ş olan bir kelime. Başında Y sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi U , üçüncü harfi M , dördüncü harfi R , beşinci harfi U , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi I , onbirinci harfi Ş . Başı Y sonu Ş olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

YUMRUKLANMAK Nedir?

Yumrukla vurulmak.

A I K L M N R U U Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kurumlanış,

9 Harfli Kelimeler

Kurulanış, Kurulayış,

7 Harfli Kelimeler

Kumaşlı, Kurnalı, Kurulma, Uranyum, Uyarlık, Uylaşım, Uyulmak, Uyunmak, Uyuşkan, Uyuşmak, Yumuşak,

6 Harfli Kelimeler

Karşın, Kumalı, Kumral, Kuralı, Kurmay, Kurşun, Kuruma, Kuşlar, Kuşmar, Maşrık, Rulman, Rumluk, Şarklı, Şırnak, Şunlar, Şuralı, Ulaşım, Ulumak, Uşaklı, Uyaklı, Uyanık, Uyanış, Uyarım, Uyarış, Uyulma, Uyumak, Uyunma, Uyuşma, Yanlık, Yanlış, Yarlık, Yaşlık, Yılmak, Yukarı, Yumruk, Yunmak,

5 Harfli Kelimeler

Akşın, Alkım, Alkış, Anlık, Arşın, Aşkın, Aşlık, Aylık, Ayrık, Ayrım, Irmak, Kalım, Kalın, Kalış, Kamış, Kanış, Kanlı, Karın, Karış, Karlı, Karşı, Karun, Kaşlı, Kayın, Kayır, Kayış, Kılma, Kıran, Kıray, Kırma, Kışla, Kıyam, Kıyma, Kulun, Kuman, Kumar, Kumaş, Kumla, Kumlu, Kumru,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Akın, Akış, Aklı, Akur, Alık, Alım, Alın, Alış, Anık, Arık, Arış, Arlı, Aşık, Aşım, Ayık, Ayın, Aylı, Aynı, Ayrı, Irak, Kamu, Kanı, Karı, Kayı, Kına, Kıya, Klan, Kral, Kula, Kulu, Kuma, Kura, Kuru, Kuyu, Mark, Marn, Marş, Maun,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Anı, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Ayı, Ayn, Ira, Irk, Kal, Kam, Kan, Kar, Kaş, Kay, Kıl, Kın, Kır, Kış, Kul, Kum, Kur, Kuş, Lak, Lam, Lan, Mal, Maş, Muş, Nal, Nam, Nar, Nur, Ram, Ray, Rum, Run, Şak,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Ar, Aş, Ay, La, Ra, Şu, Un, Ur, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.