YUHALANIŞ (TDK)

Yuhalanmak eylemi ya da biçimi.

Yuhalanış kelimesi baş harfi Y son harfi Ş olan bir kelime. Başında Y sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi U , üçüncü harfi H , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi Ş . Başı Y sonu Ş olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

YUHALANMAK Nedir?

Yuhalama işi yapılmak.

A A H I L N U Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Huylanış,

7 Harfli Kelimeler

Ahlayış, Anlayış, Yalanış,

6 Harfli Kelimeler

Aynalı, Hayalı, Uyanış, Yanlış,

5 Harfli Kelimeler

Alyan, Analı, Halay, Hanay, Hanya, Haşıl, Hayal, Hayın, Şanlı, Şayan, Yalan, Yalın, Yanal, Yanış, Yanlı, Yaşlı, Yılan,

4 Harfli Kelimeler

Ahşa, Alan, Alay, Alın, Alış, Anal, Ayal, Ayan, Ayaş, Ayın, Ayla, Aylı, Ayna, Aynı, Hala, Halı, Haşa, Haya, Naaş, Ulah, Ulan, Ulaş, Yahu, Yalı, Yaşa, Yuha, Yuna,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ahu, Ala, Ana, Anı, Aşı, Aya, Ayı, Ayn, Hal, Han, Hay, Hun, Huş, Huy, Lan, Nal, Nuh, Şah, Şal, Şan, Şua, Şuh, Ula, Yal, Yan, Yaş, Yıl, Yuh,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, An, Aş, Ay, Ha, Hu, Ih, La, Şu, Un, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.