YUHALAMAK (TDK)

Birine "yuha" diye bağırmak: "Şiir gecesinde Behçet Kemal'i yuhalamak için düzen kurduklarını işittik."- S. Birsel.

Yuhalamak kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi U , üçüncü harfi H , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K . Başı Y sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞI Nedir?

Büyü.

BAĞIR Nedir?


1 - Göğüs.
2 - Ciğer, bağırsak gibi vücut boşluklarında göğüs bölgesi içinde bulunan organların ortak adı, °ahşa.
3 - Bayır, yamaç.

BAĞIRMAK Nedir?


1 . İnsan yüksek ve gür ses çıkarmak: "Yaşasın hürriyet diye bağırsa ismi tarihe geçecekti."- Ö. Seyfettin.
2 . mecaz Kendini belli etmek: "Kitap buradayım diye bağırıyor, sen onu görmüyorsun."- .
3 . (-e) Yüksek sesle azarlamak.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

DİYE Nedir?


1 . Herhangi bir yargıya vararak.
2 . Niteleyerek.
3 . Sanarak, diyerek.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

GECE Nedir?


1 - Güneş battıktan, gün ağarmaya başlayıncaya dek geçen süre, tün.
2 - Bu sürenin genellikle uykuya ayrılan bölümü.
3 - Eğlence, anma vb. amaçlarla geceleri düzenlenen toplantı.
4 - Gece avlanan, geceleri uyumayan hayvan.
5 - Türlü nedenlerle oluşan karanlık.
6 - Sıkıntılı, zor dönem.

KEMAL Nedir?


1 - Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik.
2 - En yüksek değer.

YUHALAMAK Nedir?

Birine "yuha" diye bağırmak: "Şiir gecesinde Behçet Kemal'i yuhalamak için düzen kurduklarını işittik."- S. Birsel.

A A A H K L M U Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Yuhalamak,

8 Harfli Kelimeler

Haylamak, Yuhalama,

7 Harfli Kelimeler

Ahlamak, Aylamak, Haklama, Haylama, Yalamak, Yalamuk,

6 Harfli Kelimeler

Ahlama, Aklama, Aylama, Mahluk, Ulamak, Yalaka, Yalama,

5 Harfli Kelimeler

Ahkam, Ahlak, Ahmak, Akala, Alaka, Almak, Aylak, Aymak, Halay, Halka, Haluk, Hamak, Hamal, Hamla, Hayal, Kahya, Kalay, Kalma, Kalya, Kayma, Kumla, Mahal, Mahya, Makul, Malak, Malya, Muhal, Ukala, Ulama, Uymak, Yakma, Yalak, Yamak, Yamuk, Yumak,

4 Harfli Kelimeler

Akma, Alay, Alma, Amal, Ayak, Ayal, Ayla, Ayma, Hala, Halk, Haya, Kala, Kama, Kamu, Kaya, Kula, Kuma, Laka, Lama, Mala, Maya, Ulah, Ulak, Ulam, Uyak, Uyma, Yahu, Yaka, Yama, Yuha, Yuma,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ahu, Aka, Ala, Ama, Aya, Hak, Hal, Ham, Hay, Huy, Kah, Kal, Kam, Kay, Kul, Kum, Lak, Lam, Mal, Ula, Yak, Yal, Yuh,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, Am, Ay, Ha, Hu, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.