YOZLAŞTIRMAK (TDK)

Yozlaşmasını sağlamak, yozlaşmasına sebep olmak, soysuzlaştırmak, dejenere etmek.

Yozlaştırmak kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi O , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi Ş , yedinci harfi T , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi K . Başı Y sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEJENERE Nedir?


1 . Soysuz.
2 . Yoz.
3 . fizik, kimya Bozulmuş.
4 . fizik, kimya Bozunmuş.

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

SEBEP Nedir?

Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey: "Aynayı kırmamın hiçbir sebebi yoktur."- S. F. Abasıyanık.

SOYSUZ Nedir?


1 . Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (kimse, bitki vb.), dejenere.
2 . Biyolojik ve toplumsal ölçüler yönünden göze batacak kadar kötüye giden (kimse), dejenere: "Ağaç deyip geçme, onun da soylusu olur, soysuzu olur."- T. Buğra.
3 . mecaz Kötü tanınmış, ahlaksız.

SOYSUZLAŞTIRMA Nedir?

Soysuzlaştırmak işi.

SOYSUZLAŞTIRMAK Nedir?

Soysuz bir duruma getirmek.

YOZLAŞMA Nedir?

Yozlaşmak işi, tereddi, dejenerasyon: "Evlerindeki düzensizliğin, yozlaşmanın ve erinçsizliğin her yanı sarmasının yaratıcısı annesiydi."- M. Uyguner.

A A I K L M O R T Y Z Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Yozlaştırmak,

11 Harfli Kelimeler

Yozlaştırma,

9 Harfli Kelimeler

Kotarılma, Tozlaşmak, Yozlaşmak, Zırlatmak, Zıtlaşmak, Zorlaşmak,

8 Harfli Kelimeler

Alıkoyma, Altmışar, Aşırtmak, Aştırmak, Ayıltmak, Ayırtmak, Aymazlık, Ayrılmak, Ayrışmak, Aytışmak, Kartaloş, Kartaloz, Katlayış, Kayırtma, Kaytarış, Kırlaşma, Kırtlama, Kışlatma, Kıtlaşma, Kızartma, Korlaşma, Marazlık, Maşatlık, Oylaşmak, Şırlamak, Şorlamak, Tarlakoz, Taşırmak, Tozarmak, Tozlaşma, Yaklaşım, Yaktırma, Yalıtmak, Yarılmak, Yarışmak, Yarmalık, Yaşarlık, Yaşmaklı, Yatılmak, Yatırmak,

7 Harfli Kelimeler

Akışmaz, Aktarım, Aktarış, Alışmak, Almaşık, Altışar, Arıtmak, Aromalı, Aşılmak, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Atılmak, Atışmak, Atlayış, Ayartış, Ayazlık, Ayılmak, Ayıltma, Ayırmak, Ayırtma, Ayrılma, Ayrışma, Aytışma, Azatlık, Azışmak, Azıtmak, Kamarot, Karaltı, Karılma, Karışma, Karyola, Kaşalot, Kaşarlı, Katılma, Katışma, Katmalı, Kayarto, Kayırma, Kayıtma,

6 Harfli Kelimeler

Akışma, Akıtma, Akyazı, Alaşım, Alışma, Altmış, Amalık, Araklı, Aralık, Aratış, Arayış, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak, Aşılma, Aşırma, Atalık, Atılma, Atışma, Atomal, Ayaklı, Ayarlı, Ayartı, Ayıkma, Ayılma, Ayırma, Azalış, Azatlı, Azışma, Azıtma, Iklama, Iramak, Irktaş, Kaloma, Kamalı, Karalı, Karıma, Karşıt, Kartal,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akmaz, Akort, Akşam, Aktar, Aktaş, Alarm, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Altık, Altız, Arıza, Arkıt, Arkoz, Aroma, Artık, Artım, Artış, Artma, Aşlık, Aşmak, Atmak, Atmık, Aylak, Aylık, Aymak, Aymaz, Ayrık, Ayrım, Ayrıt, Azlık, Azmak, Iltar, Irama, Irmak, Itlak, Kalay, Kalım,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Akor, Alay, Alaz, Alık, Alım, Alış, Alma, Altı, Alto, Amal, Amor, Aort, Arak, Araz, Arık, Arış, Arız, Arka, Arlı, Arma, Artı, Arya, Aşar, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Aşoz, Atak, Ataş, Atık, Atıl, Atım, Atış,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alo, Alt, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Arz, Aşı, Aşk, Ata, Aya, Ayı, Aza, Azı, Ira, Irk, Irz, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kay, Kaz, Kıl, Kır, Kış, Kıt, Kız, Kol, Kom, Kor, Kot, Koy, Koz,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Aş, At, Ay, Az, La, Ok, Ol, Om, Ot, Oy, Ra, Ta, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.