YOSMALIK (TDK)

Yosma olma durumu, yosmaca davranış: "Rüştiye mezunu, okuryazar ve iyi kanun çalarmış. Kendine mahsus bir yosmalığı varmış."- H. E. Adıvar.

Yosmalık kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi O , üçüncü harfi S , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı Y sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇALA Nedir?

Belli adlardan önce gelerek eyleme bağlanır ve adla ilgili bir çabukluk, süreklilik, dikkatsizlik anlamı katar.

ÇALAR Nedir?

Ayırtı.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KANUN Nedir?

Yasa.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

MAHSUS Nedir?


1 . Özgü: "Her sanata mahsus aletler vardır. Bize de böyle bir şeyler lazım..."- H. R. Gürpınar.
2 . Biri veya bir şey için ayrılmış, münhasır: "Vatan bizim kılıcımızın ekmeğidir. Daima kendimize mahsus, kendimize münhasır biliriz."- N. Kemal.
3 . Özel: "Kayseri'nin sayın valisine mahsus selam ederim."- B. R. Eyuboğlu.
4 . zarf Özellikle: "Buraya, mahsus bunun için geldim."- .
5 . zarf Bilerek, isteyerek, kasten: "... kapıyı mahsus açık bırakmıştı."- A. İlhan.
6 . zarf Şaka olarak, şakadan: "Mahsus söylüyor, inanmayın."- .

MEZUN Nedir?


1 . Bir okulu bitirerek diploma almış (kimse): "Olsa olsa sanat enstitüsü mezunudur."- H. Taner.
2 . eskimiş İzin almış, izinli: "Vedia'dan öğrendim, seyahate çıkacakmışsınız, mezunmuşsunuz."- P. Safa.
3 . eskimiş Bir iş için yetki verilmiş, yetkili: "Bunu yapmaya mezun değilim."- .

OKURYAZAR Nedir?

Okuması yazması olan, öğrenim görmüş (kimse): "Şimdi Diyarbakır'ın okuryazar gençlerinin hepsi beni tanıyor."- H. E. Adıvar.

YOSMA Nedir?

Şen, güzel, fettan (genç kadın): "Bir yosma geçiyor kaldırımdan / Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar"- O. V. Kanık.

YOSMACA Nedir?

Yosmaya yaraşır bir biçimde, yosma gibi.

A I K L M O S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Yosmalık,

6 Harfli Kelimeler

Mıskal, Oymalı, Salkım, Solmak, Soymak, Yasmık, Yılmak, Yolmak,

5 Harfli Kelimeler

Alkım, Asklı, Aslık, Aylık, Islak, Kalım, Kasım, Kaslı, Kılma, Kısma, Kıyam, Kıyas, Kıyma, Kolay, Koyma, Layık, Lokma, Mayıs, Molas, Olası, Olmak, Oyalı, Oymak, Saklı, Salık, Sayım, Sıkma, Sımak, Sokma, Solak, Solma, Somak, Somya, Soyka, Soyma, Yakım, Yalım, Yaslı, Yıkma, Yılma,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Aklı, Alık, Alım, Asık, Asıl, Asım, Askı, Ayık, Aylı, Ayol, Iska, Kaos, Kayı, Kısa, Kıya, Klas, Kola, Koma, Kosa, Laso, Mask, Mayo, Moka, Mola, Olay, Olma, Oyma, Oysa, Sako, Salı, Sayı, Sıla, Sıma, Soma, Soya, Yakı, Yalı, Yısa,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Alo, Ası, Ask, Ayı, Kal, Kam, Kas, Kay, Kıl, Kol, Kom, Koy, Lak, Lam, Lok, Mal, Mas, Oma, Oya, Sak, Sal, Sam, Say, Sık, Sol, Som, Soy, Yak, Yal, Yas, Yıl, Yok, Yol, Yom,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, As, Ay, La, Ok, Ol, Om, Oy, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.