YORULMA (TDK)

Yorulmak işi: "Yaratma heyecanı içinde yorulma denen şey onun dolayına uğramazdı."- H. Taner.

Yorulma kelimesi baş harfi Y son harfi A olan bir kelime. Başında Y sonunda A olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi O , üçüncü harfi R , dördüncü harfi U , beşinci harfi L , altıncı harfi M , yedinci harfi A . Başı Y sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOLAY Nedir?

Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, civar: "Yaratma heyecanı içinde yorulma denen şey onun dolayına uğramazdı."- H. Taner.

DOLAYI Nedir?


1 . Çevrede, etrafta bulunan: "Atlar koşacak. Pehlivanlar güreşecek. Şehirden, dolayı köylerden çağrılanlar geliyorlar."- M. Ş. Esendal.
2 . zarf Ötürü: "Daha dün bu sözümden dolayı okşuyorlardı."- R. H. Karay.

HEYECAN Nedir?


1 . Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi vb. sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu: "Halk arasında da keder ve sevinç diye iki bariz heyecan olduğuna inanmıştı."- P. Safa.
2 . felsefe Coşku: "Halk heyecan içinde."- .

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

ONUN Nedir?

O adılının tamlayan durumu.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

UĞRAMA Nedir?

Uğramak işi: "Paşa acele bir taarruzun başarısızlığa uğramasından çekinmektedir."- F. R. Atay.

YORULMA Nedir?

Yorulmak işi: "Yaratma heyecanı içinde yorulma denen şey onun dolayına uğramazdı."- H. Taner.

YORULMAK Nedir?

Yorgun duruma gelmek: "Artık ciddiyetten yorulmuş gibi silkinerek kısa ve gevrek kahkahasını attı."- P. Safa. yorulmak (II) (nsz) Bir sebebe bağlanılmak, yorumlanmak: "Bu davranış iyiye yorulmaz."- .

A L M O R U Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Yorulma,

6 Harfli Kelimeler

Morula, Oyulma,

5 Harfli Kelimeler

Marul, Moral, Oylum, Yolma, Yomra, Yorma, Yorum, Yular,

4 Harfli Kelimeler

Amor, Ayol, Mayo, Mola, Olay, Olma, Olur, Omur, Oral, Orya, Oyma, Oyum, Ruam, Rulo, Ulam, Umar, Uray, Urla, Uyma, Yoma, Yuma,

3 Harfli Kelimeler

Alo, Lam, Lor, Mal, Mor, Oma, Ora, Oya, Ram, Ray, Rol, Rom, Rum, Ula, Yal, Yar, Yol, Yom,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, Ay, La, Ol, Om, Oy, Ra, Ur, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.