YORGANCI (TDK)

Yorgan, yastık, şilte vb. şeyler diken veya satan kimse.

Yorgancı kelimesi baş harfi Y son harfi I olan bir kelime. Başında Y sonunda I olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi O , üçüncü harfi R , dördüncü harfi G , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi C , sekizinci harfi I . Başı Y sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DİKEN Nedir?


1 . Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu vb. bölümlerinde ve bazı hayvanların derisinde bulunan sert, ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her biri: "Gül dikeni. Kirpinin dikenleri."- .
2 . Bu çıkıntıları çok olan bitki.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

ŞİLTE Nedir?

Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek: "Anasının evinde de bir yer yatağında, bir tek şilte üzerinde yatardı."- M. Ş. Esendal.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YASTI Nedir?

Yassı.

YASTIK Nedir?


1 . Başın altına koymak veya sırtı dayamak için kullanılan, içi yün, pamuk, kuş tüyü, ot vb.yle doldurulmuş küçük minder: "Pencerenin önünde uzun yüksekçe bir sedirle ot yastıkları var."- M. Ş. Esendal.
2 . Bu biçimde yapılmış ve türlü işlerde kullanılan şey: "İğne yastığı. Ütü yastığı."- .
3 . Fide yetiştirmek için ince toprak ve gübreden hazırlanmış yüksekçe yer.
4 . Yapılarda, makinelerde bazı bölümlerin üzerine dayandığı parça.

YORGA Nedir?

Biniciyi sarsmayan at yürüyüşlerinden biri.

YORGAN Nedir?

Yatakta örtünmeye yarayan, içi pamuk, yün vb. şeylerle doldurularak dikilmiş geniş örtü: "Yatağının içinde, yorganı omzuna almış, bağdaş kurmuş, oturuyordu."- E. E. Talu.

A C G I N O R Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Yorgancı,

6 Harfli Kelimeler

Caygın, Yongar, Yorgan,

5 Harfli Kelimeler

Argın, Argon, Aygır, Gayrı, Gonca, Nogay, Organ, Oyacı, Racon, Yancı, Yangı, Yargı, Yarın, Yonca, Yonga, Yorga,

4 Harfli Kelimeler

Acyo, Argo, Ayın, Aynı, Ayrı, Gacı, Gayr, Gına, Onar, Onay, Onca, Oran, Orya, Yarı, Yoga,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Anı, Arı, Ayı, Ayn, Can, Car, Gar, Gır, Ira, Nar, Ona, Ora, Org, Oya, Ray, Yan, Yar, Yır,

2 Harfli Kelimeler

An, Ar, Ay, On, Oy, Ra, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.