YOMSUZLUK (TDK)

Yomsuz olma durumu, uğursuzluk: "Gökbel'e ulaşır ulaşmaz buranın şomluğu ve yomsuzluğu, yalnız Emine'yi değil, Cafer'i bir tokat yemiş gibi sarsmıştı."- Halikarnas Balıkçısı.

Yomsuzluk kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi O , üçüncü harfi M , dördüncü harfi S , beşinci harfi U , altıncı harfi Z , yedinci harfi L , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi K . Başı Y sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BALIK Nedir?

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.

BALIKÇI Nedir?

Balık tutan veya satan kimse: "Çevredeki balıkçılar görmüşler, bizi kurtardılar."- A. Ş. Hisar.

BURA Nedir?

Bu yer: "Eskiden buranın, şişman bir valisi vardı."- M. Ş. Esendal.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EMİN Nedir?


1 . Güvenli: "Gizli kitapları ve notları yok etmemiş yahut daha emin bir yere kaldırmamıştım."- R. N. Güntekin.
2 . Sakıncasız, emniyetli, tehlikesiz: "Dağlar hiçbir zaman emin değildir."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Şüphesi olmayan: "Pek büyük bir serveti olduğundan emin idiler."- H. Z. Uşaklıgil.
4 . isim, tarih Osmanlı İmparatorluğu'nda bazı devlet görevlerindeki sorumlu kişi: "Şehremini."- .

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

HALİ Nedir?

Boş, ıssız, tenha.

HALİK Nedir?


1 - Yaratıcı, yaratan.
2 - (Büyük "h" ile)" öz. a. Yaradan, Tanrı.

TOKAT Nedir?

Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri. Birleşik Sözler Tokat kebabı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=Tokat kebabı&EskiSoz=Tokat&GeriDon=2 tokat (I) -dı isim İnsana el içi ile vuruş.

UĞUR Nedir?


1 . Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı: "Onlar da uğurlar dilediler, aralarında konuşmaya başladılar."- M. Ş. Esendal.
2 . Bu nitelikte olduğuna inanılan şey.
3 . İyi nitelik, meymenet, kadem.
4 . Talih, şans.

UĞUR Nedir?

(Yönelme ya da kalma durumunda) Erek, yol.

UĞURSUZ Nedir?

Kendinde uğursuzluk bulunan, yomsuz, kadersiz, meymenetsiz, menhus, musibet, meşum: "Kendince uğursuz saydığı işlerden birini işlemiş olmasından korktu."- M. Ş. Esendal.

UĞURSUZLUK Nedir?

Bazı olaylarda görülen ve insana kötülük getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan güç, kademsizlik, meymenetsizlik, nuhuset, şeamet: "Uğura, uğursuzluğa; berekete ve bereketsizliğe inanırdı."- A. Ş. Hisar.

ULAŞMA Nedir?

Ulaşmak durumu: "On yedinci yüzyıldan beri Batı Yeni Çağa ulaşma yolundadır."- F. R. Atay.

YALNIZ Nedir?


1 . Yanında başkaları bulunmayan: "Sokaktaki yalnız çocuk."- .
2 . zarf (ya'lnız) Yanında başkaları olmayarak: "Ömrümde şehir içinde bile yalnız dolaşmaya alışmamış bir adam için bir genç kızın tek başına Avrupa seyahatine çıkışı akıl durdurucu bir şeydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . zarf (ya'lnız) Yalnızca: "Kendisini yalnız Bombay'a kadar götürecek tren parası vardı."- F. R. Atay.
4 . bağlaç Ama: "Giderim yalnız arkadaşlarımı isterim. Güzel yalnız biraz renksiz."- .
5 . isim, ruh bilimi Toplumsal ilişkilerden yoksun veya yoksun bırakılan kişi.

YEMİŞ Nedir?


1 . Meyve: "Ben biraz zeytin, biraz salata, biraz patates, biraz da yemişle doyarım."- B. Felek.
2 . halk ağzında İncir.

YOMSUZ Nedir?

Uğursuz.

K L M O S U U Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Yomsuzluk,

8 Harfli Kelimeler

Oylumsuz,

7 Harfli Kelimeler

Olumsuz, Omuzluk,

6 Harfli Kelimeler

Kolsuz, Kumsuz, Musluk, Omuzlu, Oyuklu, Sokulu, Soymuk, Suyolu, Yoksul, Yoksuz, Yolsuz, Yomsuz, Yozluk,

5 Harfli Kelimeler

Kolsu, Kumlu, Kumsu, Kumul, Kuyum, Kuzum, Lokum, Mukus, Muylu, Muzsu, Oylum, Sokum, Soluk, Soylu, Suluk, Suoku, Suyuk, Uyluk, Uzluk, Yokum, Yoluk, Yumuk,

4 Harfli Kelimeler

Koyu, Kulu, Kuyu, Kuzu, Okul, Oluk, Omuz, Oyuk, Oyum, Soku, Sulu, Ulum, Ulus, Uslu, Usul, Uyku, Uyum, Uyuz,

3 Harfli Kelimeler

Kol, Kom, Koy, Koz, Kul, Kum, Kuz, Lok, Muz, Sol, Som, Soy, Ulu, Umu, Uzo, Yok, Yol, Yom, Yoz, Zom, Zum,

2 Harfli Kelimeler

Ok, Ol, Om, Oy, Su, Us, Uz, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.