YOLUNMAK (TDK)


1 . Yolma işi yapılmak, çekilip koparılmak: "Kaşları tıraş edilmiş yahut yolunmuş, yerine hilal kaşlar kalemle çekilmiş."- M. Ş. Esendal.
2 . mecaz Çok kederlenerek çırpınmak.

Yolunmak kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi O , üçüncü harfi L , dördüncü harfi U , beşinci harfi N , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi K . Başı Y sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

ÇIRPI Nedir?


1 . Dal, budak kırpıntısı: "Bir çırpıya benzeyen kolunu sol tarafta bir yere uzattı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Boyalı ve gergin bir sicimi yay gibi çekip bırakmak yoluyla çizgi çizme: "Çırpı vurmak."- .
3 . Çok zayıf.

ÇIRPINMAK Nedir?


1 . Acı ile debelenmek: "Bir oltanın iğnesinde çırpınan bir balık."- O. V. Kanık.
2 . Kaslar birdenbire kendiliğinden ve düzensiz bir biçimde kımıldamak, ihtilaç etmek.
3 . Ses çıkararak hafifçe dalgalanmak: "Bayrakları arzularımla çırpınan gemiler, bir gün sırtlayıp beni götürdüler."- B. R. Eyuboğlu.
4 . mecaz Ne yapacağını şaşırmış bir durumda üzülmek ve telaşlanmak: "Beğeniyor musun şu yaptıklarını, ne olacak şimdi, ne yapacağız, diye çırpınıyordu."- O. C. Kaygılı.
5 . mecaz Çok istenilen bir şeyi gerçekleştirebilmek için aşırı derecede çaba harcamak: "Bir hizmetinizde bulunabilmek, işinizde size yardım etmek, size yararlı olmak için çırpınacak, elinden geleni yapacaktır."- M. Ş. Esendal.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

HİLAL Nedir?


1 . Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, ayça, yeni ay.
2 . eskimiş Çocukların okuma öğrenmeye başladıklarında satır ve sözleri şaşırmamak için söz üzerinde gezdirdikleri ucu sivri, uzunca bir gösterme aracı.

KALE Nedir?


1 . Düşmanın gelmesi beklenilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı, kermen.
2 . Satranç tahtasının dört köşesine dikilen, tahtanın bir tarafından diğer tarafına kadar düz olarak boş hanelerde gidebilen kale biçiminde taş.
3 . mecaz Genellikle bir düşüncenin savunulduğu, sürdürüldüğü yer.
4 . spor Takımla oynanan bazı top oyunlarında topun sokulmasına çalışılan yer.

KALEM Nedir?


1 . Yazma, çizme vb. işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç: "Kâğıt, kalem, mürekkep, hepsi masanın üstündedir."- F. R. Atay.
2 . Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer: "Bütün bizim kalem böyle, geçen gün de Sıtkı Efendi o kör herifin istifasını kaybetti."- M. Ş. Esendal.
3 . Yontma işlerinde kullanılan ucu sivri veya keskin araç: "Taşçı kalemi."- . "Oymacı kalemi."- .
4 . Çeşit, tür: "Üç kalem erzak."- . "Beş kalem ilaç."- .
5 . mecaz Bazı deyimlerde yazı: "Kaleme almak."- . "Kaleme gelmemek."- .
6 . mecaz Yazar: "Edebiyatımızın usta kalemlerinden..."- .

KEDER Nedir?

Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ızdırap, tasa: "Ya hasta yahut bir kederi var."- H. E. Adıvar.

KOPARILMA Nedir?

Koparılmak işi.

KOPARILMAK Nedir?

Koparma işi yapılmak: "Katırtırnakları hem dikenliydi hem de güç koparılıyordu."- N. Cumalı.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

TIRAŞ Nedir?


1 . Saç veya sakalı kesme işi, yülüme: "Tıraştan sonra da bıyık, sakal yerleri belli olurdu."- M. Ş. Esendal.
2 . Erkek saçını belli bir biçim vererek kesme: "Asker tıraşı."- .
3 . Kesilme ve kazınma zamanı gelmiş saç ve sakal: "Üç günlük tıraşıyla hasta yatıyordu."- .
4 . Bir şeyin üzerindeki pürüzleri alma, belli bir biçim vermek için yontma.
5 . argo Yalan, asılsız, bıktırıcı söz: "Bırak tıraşı, doğru konuş."- .

YAHUT Nedir?


1 . Veya, ya da: "Artık bunları rüyanızda yahut romanlarda görebilirsiniz."- Ö. Seyfettin.
2 . Bir düşünceden cayıldığında "daha doğrusu, iyisi" anlamlarında kullanılan bir söz.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

YERİNE Nedir?


1 . Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere: "Bana haftalık yerine gündelik ver."- R. N. Güntekin.
2 . Başkasının adına: "Nitekim o gün eksiltmeye kendi yerine onu yollamıştı."- H. Taner.
3 . isim, edebiyat Alegori.

YOLMA Nedir?


1 . Yolmak işi: "Arpalar erdi de gelin, girdik yolmaya"- H. Türküsü.
2 . halk ağzında Sapı orakla biçilmeyecek kadar kısa kalmış ekin.

A K L M N O U Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Yolunmak, Yonulmak,

7 Harfli Kelimeler

Konulma, Koyulma, Olunmak, Onulmak, Oyulmak, Yolunma, Yonulma,

6 Harfli Kelimeler

Kalyon, Kamyon, Manyok, Okunma, Olunma, Onulma, Oyulma, Yolmak, Yonmak, Yunmak,

5 Harfli Kelimeler

Alyon, Kolan, Kolay, Konma, Konum, Konya, Koyma, Koyun, Kuman, Kumla, Lokma, Lokum, Makul, Namlu, Okuma, Olmak, Onluk, Onmak, Oylum, Oymak, Oynak, Uymak, Yamuk, Yokum, Yolak, Yolma, Yoluk, Yonma, Yumak, Yunak, Yunma,

4 Harfli Kelimeler

Ayol, Kamu, Kano, Klan, Klon, Kola, Koma, Konu, Koyu, Kula, Kuma, Mano, Maun, Mayo, Moka, Mola, Okul, Olay, Olma, Oluk, Onay, Onlu, Onma, Onum, Oyma, Oyuk, Oyum, Oyun, Ulak, Ulam, Ulan, Uyak, Uyma, Yoma, Yuma, Yuna,

3 Harfli Kelimeler

Alo, Ayn, Kal, Kam, Kan, Kay, Kol, Kom, Koy, Kul, Kum, Lak, Lam, Lan, Lok, Mal, Nal, Nam, Nom, Oma, Ona, Oya, Ula, Yak, Yal, Yan, Yok, Yol, Yom,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Ay, La, Ok, Ol, Om, On, Oy, Un, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.