YOKSUN (TDK)

Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum.

Yoksun kelimesi baş harfi Y son harfi N olan bir kelime. Başında Y sonunda N olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi S , beşinci harfi U , altıncı harfi N . Başı Y sonu N olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELLİ Nedir?

Beli olan: "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?"- N. Araz. Birleşik Sözler karınca belli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=karınca belli&EskiSoz=belli&GeriDon=2 belli (II) sıfat
1 . Bilinmedik bir yanı olmayan, malum: "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli."- H. R. Gürpınar.
2 . Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr: "Kıyafetinden söyleyeceği şeyin ciddiyeti belli."- Ö. Seyfettin.
3 . Belirli, muayyen: "Belli toplumsal evreler ve iktisadi çevrelerdeki şiir biçimi olan aruz ..."- S. Birsel.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

MAHRUM Nedir?

Yoksun: "Esef olunur ki memleket, ilmî ehliyeti haiz, üstün insanlardan mahrumdu."- S. Ayverdi.

K N O S U Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Yoksun,

5 Harfli Kelimeler

Koyun, Yosun,

4 Harfli Kelimeler

Konu, Koyu, Oyuk, Oyun, Soku,

3 Harfli Kelimeler

Koy, Ons, Son, Soy, Yok,

2 Harfli Kelimeler

Ok, On, Oy, Su, Un, Us, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.